Học thuật

Trợ cấp xuất khẩu gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trợ cấp xuất khẩu (export subsidy) là gì?

Trợ cấp xuất khẩu gì?

Trợ cấp xuất khẩu (export subsidy) là khoản trợ cấp hoặc ưu đãi mà chính phủ áp dụng cho các công ty trong nước để tạo điều kiện cho họ giảm giá hàng xuất khẩu của mình.

Trợ cấp xuất khẩu (export subsidy) là khoản trợ cấp hoặc ưu đãi mà chính phủ áp dụng cho các công ty trong nước để tạo điều kiện cho họ giảm giá hàng xuất khẩu của mình. Mặc dù việc sử dụng rộng rãi trợ cấp xuất khẩu của một nước có thể làm tăng xuất khẩu của nó và hỗ trợ cho cán cân thanh toán, nhưng những khoản trợ cấp như thế bị Hiệp định chung về Mậu dịch và Thuế quan coi là chính sách buôn bán không công bằng và thường dẫn đến hành vi trả đũa của các nước khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trợ cấp xuất khẩu cũng được tạo ra khi có hỗ trợ giá nội bộ, như ở mức giá tối thiểu được đảm bảo cho một mặt hàng, việc này dẫn đến việc tạo ra nhiều sản phẩm hơn so với mức tiêu thụ nội bộ trong nước. (Những hỗ trợ giá này thường được kết hợp với thuế nhập khẩu, giữ giá cao trong nước bằng cách ngăn cản hoặc đánh thuế nhập khẩu vào chênh lệch giữa giá thế giới và mức giá tối thiểu bắt buộc).

Thay vì để số hàng hóa dư thừa bị thối hoặc hỏng, chính phủ xuất khẩu số hàng hóa này. Ví dụ, Ả Rập Xê Út là nước xuất khẩu ròng lúa mì, Nhật Bản thường là nước xuất khẩu gạo.

Tin mới lên