Học thuật

Trốn thuế là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trốn thuế (tax evasion) là gì?

Trốn thuế là gì?

Trốn thuế (tax evasion) là mọi cố gắng của người nộp thuế nhằm tránh thuế bằng các phương tiện bất hợp pháp, ví dụ không công khai báo cáo thu nhập, không liệt kê đủ các khoản thu nhập cho cơ quan thuế vụ hoặc yêu cầu giảm thuế một cách sai trái. 

Trốn thuế (tax evasion) là mọi cố gắng của người nộp thuế nhằm tránh thuế bằng các phương tiện bất hợp pháp, ví dụ không công khai báo cáo thu nhập, không liệt kê đủ các khoản thu nhập cho cơ quan thuế vụ hoặc yêu cầu giảm thuế một cách sai trái. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các hành vi trốn thuế có thể bao gồm:

  • Thông thường, thủ đoạn để trốn thuế là tìm mọi cách tránh gặp mặt hoặc không trình diện cơ quan thu và khai man.
  • Việc khai man thuế tiêu thụ thường thấy qua việc doanh nghiệp không phát hành hóa đơn bán hàng theo quy định để cơ quan thu không xác định được đủ giá trị thuế phải thu.
  • Cá nhân khai không đủ thu nhập của mình để trốn thuế thu nhập.
  • Khai man thuế hải quan thường thấy qua việc doanh nghiệp hoặc cá nhân khai báo giá trị hàng hóa nhập khẩu thấp hơn giá trị thực sự của chúng.
  • Hành vi của các nhân viên của cơ quan thu thuế nhằm bỏ qua cho hành vi trốn thuế của cá nhân và pháp nhân và kiếm lợi riêng cho mình cũng là hành vi trốn thuế.
Tin mới lên