Đô thị

Trụ sở các bộ, ngành được phân chia về 2 khu vực Mễ Trì và Tây Hồ Tây

Nhiệm vụ di dời trụ sở các bộ, ngành khỏi nội đô đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Địa điểm di dời được chọn theo phương án 3 trong đề xuất của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Theo đó, trụ sở các bộ, ngành được phân chia về cả 2 khu vực Mễ Trì và Tây Hồ Tây.

Xem thêm: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Tin mới lên