Tài chính

'Trùm khoáng sản' TKV: Doanh thu vượt mốc 100.000 tỷ, lợi nhuận vọt lên gần 5.000 tỷ

(VNF) - Năm 2018, "trùm khoáng sản" TKV ghi nhận doanh thu vượt mốc 100.000 tỷ đồng, tăng tới 30% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế còn ấn tượng hơn khi đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng tới 64%.

'Trùm khoáng sản' TKV: Doanh thu vượt mốc 100.000 tỷ, lợi nhuận vọt lên gần 5.000 tỷ

'Trùm khoáng sản' TKV: Doanh thu vượt mốc 100.000 tỷ, lợi nhuận vọt lên gần 5.000 tỷ

Doanh thu, lợi nhuận "rủ nhau" tăng mạnh

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 với tổng doanh thu thuần lên đến 103.081 tỷ đồng, tăng tới 30% so với năm 2017.

Về cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh than tiếp tục là trụ cột của TKV khi chiếm tỷ trọng 64% tổng doanh thu thuần. Kế đến là mảng kinh doanh khoáng sản với tỷ trọng 17%; mảng sản xuất điện với tỷ trọng 11%; mảng kinh doanh vật liệu nổ với tỷ trọng 3%. Còn lại là các hoạt động khác.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của TKV đạt 19.211 tỷ đồng, tăng 12%.

Trong năm, TKV ghi nhận 799 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp 2,2 lần; trong khi chi phí tài chính ở mức 5.985 tỷ đồng (77% là chi phí lãi vay), tăng nhẹ 11%. TKV cũng ghi nhận 3.818 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 23%; đồng thời ghi nhận 5.068 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 15%.

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 4.998 tỷ đồng, tăng tới 64% so với năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của "trùm khoáng sản" TKV đạt 129.177 tỷ đồng, giảm 8% sau một năm. Phần lớn tài sản của TKV tập trung ở tài sản cố định với 77.540 tỷ đồng, hàng tồn kho với 12.300 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với 11.268 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn (chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang) với 10.812 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của TKV đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 41.090 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% sau một năm. Nợ phải trả ở mức 88.087 tỷ đồng, giảm 11%; trong đó tổng nợ vay ở mức 60.053 tỷ đồng, giảm 22%.

Sáp nhập, hợp nhất, thoái vốn tại một loạt công ty con

Trong năm 2018, thực hiện đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, TKV cho biết đã sáp nhập Công ty Than Hồng Thái - TKV vào Công ty Than Uông Bí - TKV kể từ ngày 1/1/2018; sáp nhập Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin vào Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin kể từ ngày 1/1/2018.

Cùng với đó, chấm dứt hoạt động Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 - Vinacomin, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lô II - TKV và thành lập Công ty xây lắp mỏ - TKV trên cơ sở hợp nhất 2 công ty này kể từ ngày 1/1/2018.

TKV cũng đã thoái vốn và chuyển đổi Công ty cổ phần Đại lý hàng hải - TKV từ công ty con thành công ty liên kết từ ngày 1/3/2018; chuyển đổi Công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin từ công ty con thành công ty liên kết từ ngày 1/8/2018.

Tập đoàn này cũng thoái vốn và chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư nhà và hạ tầng - TKV từ công ty con thành công ty liên kết từ ngày 1/12/2018; chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và không còn nắm giữ vốn điều lệ tại Công ty cổ phần vận tải thủy - Vinacomin từ ngày 1/12/2018 .

Theo kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước được Thủ tướng ban hành, TKV sẽ phải tiến hành cổ phần hóa trong năm nay. Tuy nhiên, theo thông tin VietnamFinance có được, TKV đang kiến nghị lùi hạn chót cổ phần hóa sang năm 2020.

Tin mới lên