Tài chính

'Trùm khoáng sản' TKV: Lợi nhuận nửa đầu năm giảm gần nửa, xuống 1.425 tỷ

(VNF) - Nửa đầu năm nay, TKV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.425 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái dù doanh thu tăng. Trong bối cảnh giá than duy trì ở mức thấp, TKV cũng đẩy mạnh gia tăng hàng tồn kho với mức tăng trong kỳ lên đến 72%.

'Trùm khoáng sản' TKV: Lợi nhuận nửa đầu năm giảm gần nửa, xuống 1.425 tỷ

TKV báo lãi giảm mạnh trong bối cảnh giá than duy trì ở mức thấp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020. Theo đó, nửa đầu năm nay, TKV đạt doanh thu thuần 57.459 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao hơn doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp của TKV giảm tới 19%, xuống 7.798 tỷ đồng.

Trong kỳ, "trùm khoáng sản" cũng ghi nhận 395 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng tới 70%, chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá tăng mạnh.

Trong khi đó, chi phí tài chính ở mức 2.107 tỷ đồng, giảm 10%, chủ yếu nhờ giảm lãi tiền vay. Tương tự, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 20% về mức 2.309 tỷ đồng. Trái lại, chi phí bán hàng lại tăng 14% lên 2.302 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TKV còn ghi nhận khoản lỗ khác gần 50 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2020, TKV đạt lợi nhuận trước thuế 1.425 tỷ đồng, giảm tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng tài sản của TKV ở mức trên 132.000 tỷ đồng. Trong đó tập trung nhiều ở tài sản cố định với trên 67.000 tỷ đồng, hàng tồn kho với gần 26.000 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn với trên 11.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng hàng tồn kho ghi nhận mức tăng mạnh tới 72%, cho thấy TKV đang có xu hướng gia tăng dự trữ trong bối cảnh giá than đang duy trì ở mức thấp.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2020 của TKV ở mức trên 42.000 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức trên 90.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay ở mức trên 55.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến gần đây, TKV đã gửi văn bản báo cáo lên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - TKV, nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến trình cổ phần hóa, đồng thời đề xuất các mốc thời gian trong lộ trình cổ phần hóa.

Phía TKV cho biết theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, để cơ quan có thẩm quyền có thể ban hành quyết định cổ phần hóa thì trước đó phải có phương án sử dụng đất đã được phê duyệt. Vì vậy, tiến độ cổ phần hóa Công ty mẹ - TKV hoàn toàn phụ thuộc vào Phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của TKV đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Các cơ sở nhà, đất của TKV là rất lớn, nằm ở nhiều địa phương, tỉnh thành khác nhau, vì vậy theo tính toán của TKV dự kiến phải hết tháng 10/2020 mới hoàn thiện việc lập các biên bản hiện trang các cơ sở nhà đất. Trên cơ sở các biên bản hiện trạng đó, Ủy ban Quản lý Nhà nước tại doanh nghiệp cần có thời gian để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính. Vì vậy, thời gian phê duyệt được Phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của TKV dự kiến hoàn thành trong quý II/2021", báo cáo của TKV cho hay.

Ngoài ra, hiện nay Bộ Tài chính đang chủ trì việc sửa đổi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Nếu Nghị định được sửa đổi theo hướng đối tượng thực hiện sắp xếp các cơ sở nhà, đất đến tận doanh nghiệp cấp II (công ty con của các tập đoàn, tổng công ty) thì việc phê duyệt Phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của Công ty mẹ - TKV không thể hoàn thành trong quý II/2021.

Do đó, ban lãnh đạo TKV đề xuất lùi thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp về ngày 1/10/2021; thời điểm chuyển thành công ty cổ phần lùi về ngày 31/12/2022.

Tin mới lên