Tài chính quốc tế

Trung Quốc điều chỉnh hoạt động cho vay nước ngoài

Từ ngày 1/3 tới, những quy định mới sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh của các khoản vay bằng đồng NDT, trong đó có các dòng vốn xuyên biên giới để cho vay ở nước ngoài.

Trung Quốc điều chỉnh hoạt động cho vay nước ngoài

Trung Quốc điều chỉnh hoạt động cho vay nước ngoài.

Các cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc ngày 29/1 đã công bố những quy định mới điều chỉnh hoạt động cho vay ở nước ngoài của các ngân hàng trong nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng đồng NDT trong hoạt động kinh doanh này và tránh rủi ro trong việc sử dụng vốn xuyên biên giới.

Theo tài liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia đồng công bố, khuôn khổ chính sách thống nhất bao trùm các khoản vay ở nước ngoài bằng cả đồng nhân dân tệ và ngoại tệ sẽ được thiết lập.

Từ ngày 1/3 tới, những quy định mới sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh của các khoản vay bằng đồng NDT, trong đó có các dòng vốn xuyên biên giới để cho vay ở nước ngoài trong khuôn khổ chính sách vĩ mô thận trọng, và làm rõ những yêu cầu đối với việc sử dụng các khoản vay ở nước ngoài.

Hai cơ quan trên kỳ vọng chính sách mới sẽ cải thiện các dịch vụ quốc tế của các ngân hàng trong nước, thúc đẩy tài chính xuyên biên giới để hỗ trợ tốt hơn cho nền kinh tế thực, đồng thời tạo thuận lợi cho lĩnh vực thương mại và đầu tư xuyên biên giới.

Những quy định mới sẽ có giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 tháng. dự kiến trong năm 2022

Tin mới lên