Học thuật

Trung tâm thương mại là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trung tâm thương mại (central business district) là gì?

Trung tâm thương mại là gì?

Trung tâm thương mại (central business district) là khu vực trung tâm của hầu hết các thành phố và thị trấn, nơi có hoạt động thương mại sôi động hơn so với các khu vực khác.

Trung tâm thương mại (central business district) là khu vực trung tâm của hầu hết các thành phố và thị trấn, nơi có hoạt động thương mại sôi động hơn so với các khu vực khác. Khu vực này thường có giá trị và tiền thuê đất cao nhất, vì các đơn vị kinh doanh và tài chính sẵn sàng trả tiền thuê đất cao để có được những lợi thế về địa điểm trung tâm, tiện giao dịch.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một khu trung tâm thương mại (CBD) là trung tâm thương mại và kinh doanh của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với "khu tài chính" của thành phố. Về mặt địa lý, nó thường trùng với "trung tâm thành phố" hoặc "downtown", nhưng hai khái niệm này là tách biệt: nhiều thành phố có một khu thương mại trung tâm nằm cách xa trung tâm thương mại hoặc văn hóa của nó.

CBD cũng thường là "trung tâm thành phố" (city center) hoặc "downtown", nhưng điều này cũng thường không xảy ra. Midtown Manhattan là khu thương mại trung tâm lớn nhất ở thành phố New York và trên thế giới; nhưng Lower Manhattan, thường được gọi là Downtown Manhattan, đại diện cho khu trung tâm thành phố lớn thứ hai ở thành phố New York và nằm ở phía nam Midtown.

Ví dụ, "trung tâm thành phố" của Luân Đôn thường được coi là bao gồm Thành phố Luân Đôn lịch sử và Thành phố thời Trung cổ Westminster, trong khi City of London và khu Docklands được chuyển đổi được coi là hai khu vực trung tâm thương mại của thành phố. Tại Đài Bắc, Đài Loan, khu vực xung quanh ga xe lửa chính của nó được coi là trung tâm thành phố lịch sử trong khi Khu vực quy hoạch Xinyi nằm ở phía đông của ga tàu là trung tâm thương mại hiện tại của Đài Bắc, là khu tài chính và khu vực mua sắm hàng đầu và là vị trí của Taipei 101, tòa nhà cao nhất của Đài Bắc.

 

Tin mới lên