Tiêu điểm

Trung ương có giới thiệu Chủ tịch nước mới tại Hội nghị 8?

Trả lời câu hỏi này, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước thay thế vị trí Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần hết sức hệ trọng, phải được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. Trung ương sẽ thông báo sau về việc có xem xét việc này tại hội nghị lần thứ 8 diễn ra tuần tới hay không?

Trung ương có giới thiệu Chủ tịch nước mới tại Hội nghị 8?

Ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng TƯ Đảng trao đổi tại họp báo

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2-6/10/2018 (từ thứ Ba tới thứ Bảy tuần tới). Theo kế hoạch, trong chương trình hội nghị có nội dung về công tác nhân sự.

Trả lời câu hỏi về vấn đề công tác nhân sự này trong bối cảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần, Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng Lê Quang Vĩnh nhắc lại, đất nước vừa trải qua những ngày quốc tang đau buồn vì Chủ tịch nước mất đi.

Theo quy định của Hiến pháp, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước được thực hiện một cách đầy đủ, liên tục. Vậy nên, ngay sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang tạ thế, Bộ Chính trị đã phân công uỷ viên Trung ương Đảng Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước - thực hiện quyền Chủ tịch nước theo đúng quy định.

Theo đó, hiện tại, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch nước sẽ được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh là người đại diện cho nhà nước cả về đối nội và đối ngoại trong thời điểm này.

“Còn việc Trung ương có xem xét quyết định giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước mới tại hội nghị lần thứ 8 này hay không còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của các cơ quan. Việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là việc hết sức hệ trọng của quốc gia nên phải được chuẩn bị một cách hết sức chu đáo, cẩn trọng. Chắc chắn vấn đề này sẽ do Trung ương Đảng xem xét nhưng cụ thể có xem xét tại hội nghị này hay không, TƯ sẽ thông báo sau”, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng nói.

Trao đổi thêm về khả năng Trung ương bầu bổ sung uỷ viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 8, ông Lê Quang Vĩnh thông tin “không đặt vấn đề này”.

Tin mới lên