Tài chính

Trường Hải sắp tăng vốn gấp 4 lần lên 16.580 tỷ, chia thêm 20% cổ tức tiền mặt

(VNF) – Hãng xe lớn nhất trong nước Trường Hải sắp tăng vốn điều lệ gấp 4 lần lên 16.580 tỷ; cùng với đó, HĐQT công ty này cũng quyết định chia bổ sung 20% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, nâng tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2016 lên đến 50%.

Trường Hải sắp tăng vốn gấp 4 lần lên 16.580 tỷ, chia thêm 20% cổ tức tiền mặt

Thaco sắp tăng vốn lên 16.850 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Ô Tô Trường Hải (Thaco) vừa có tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo đó, Trường Hải dự tính phát hành thêm hơn 1,24 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 12.435 tỷ đồng, đồng nghĩa người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 300 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2017 sau khi có công văn chấp nhận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Trường Hải sẽ tăng gấp 4 lần, từ mức 4.145 tỷ đồng hiện tại lên 16.580 tỷ đồng.

Nguồn phát hành được lấy từ nguồn thặng dự vốn cổ phần 2.984,4 tỷ đồng và từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.450,6 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 30/06/2017.

Phía Trường Hải cho biết, mục đích phát hành là nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống các công ty con đến năm 2018.

Cùng với việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, HĐQT Trường Hải cũng quyết định bổ sung thêm 20% cổ tức bằng tiền mặt năm 2016. Nếu tính cả 30% cổ tức tiền mặt đã trở hồi tháng 5/2017, tỷ lệ cổ tức năm 2016 của Trường Hải lên đến 50%.

Trường Hải tăng vốn gấp 4 lần ngay trước thời điểm thuế nhập khẩu ô tô khu vực ASEAN giảm về 0%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 của Trưởng Hải cho thấy, doanh thu thuần của hãng xe trong nước lớn nhất này chỉ đạt 12.734 tỷ đồng trong quý II/2017, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2016.

Đi sâu hơn, doanh thu thuần bán xe các loại của Trường Hải đạt 11.527 tỷ đồng, giảm 19,7%. Trong khi đó, doanh thu bán phụ tùng tăng 33,7%, đạt 123 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ tăng gấp 3 lần, lên 1.063 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu hàng hóa và dịch vụ khác.

Mặc dù doanh thu giảm mạnh nhưng các chi phí của Trường Hải vẫn liên tục tăng cao. Chi phí lãi vay quý II/2017 của tập đoàn này đạt 159 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Chi phí bán hàng cũng tăng cao với mức tăng 23,2%, đạt 446 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp thậm chí còn tăng gần gấp đôi, từ 257 tỷ đồng lên 494 tỷ đồng.

Doanh thu giảm, chi phí tăng cao đã khiến lợi nhuận trước thuế quý II/2017 của Trường Hải giảm tới 39,2%, đạt 1.289 tỷ đồng. Mức giảm thậm chí còn sâu hơn nữa nếu bỏ qua khoản lỗ tỷ giá đột ngột gần 350 tỷ đồng quý II/2016.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Trường Hải ở mức 55.959 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,54% so với hồi đầu năm, tập trung chủ yếu ở Hàng tồn kho (27.214 tỷ đồng), Tài sản cố định (8.178 tỷ đồng), Các khoản phải thu ngắn hạn (6.309 tỷ đồng), Tài sản dở dang dài hạn (5.842 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Trường Hải đến hết ngày 30/6/2017 đạt 24.067 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 31.892 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 400 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) đạt 18.819 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng.

Tin mới lên