Học thuật

Trường phái ngân hàng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trường phái ngân hàng (banking school) là gì?

Trường phái ngân hàng là gì?

Trường phái ngân hàng (banking school) Gọi tắt là phái ngân hàng, một trường phái có liên quan tới các quy định về vai trò phát hành giấy bạc của Ngân hàng Anh vào nửa đầu thế kỷ 19.

Trường phái ngân hàng (banking school) Gọi tắt là phái ngân hàng, một trường phái có liên quan tới các quy định về vai trò phát hành giấy bạc của Ngân hàng Anh vào nửa đầu thế kỷ 19. Khác với trường phái tiền mặt, trường phái ngân hàng lập luận rằng biện pháp điều tiết là không khả thi và bất kỳ mưu toan nào nhằm hạn chế quy mô phát hành giấy bạc ngân hàng đều tạo ra ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống tài chính. Họ cho rằng chính hệ thống ngân hàng là tiêu chuẩn tốt nhất để đánh giá nhu cầu của nền kinh tế về giấy bạc ngân hàng.

Họ chỉ đặt ra yêu cầu là phải đảm bảo khả năng chuyển đổi tuyệt đối của giấy bạc ra vàng và chính điều này đảm bảo rằng các ngân hàng cung ứng khối lượng giấy bạc phù hợp với nhu cầu của công chúng và trạng thái của nền kinh tế. Họ đặt niềm tin vào sự canh tranh giữa các ngân hàng và cho rằng sự cạnh tranh đảm bảo rằng khối lượng giấy bạc phát hành ra được duy trì trong giới hạn cần thiết.

Ngoài ra, họ không tin rằng chính phủ có thể kiểm soát được cung ứng tiền tệ, vì chính phủ không kiểm soát được hối phiếu và tiền gửi ngân hàng. Mặc dù Đạo luật và Điều lệ Ngân hàng năm 1844 phủ nhận quan điểm của họ (về vai trò tiền tệ của tiền gửi ngân hàng và các công cụ tín dụng), nhưng xu thế phát triển tài chính hiện nay lại chứng minh rằng quan điểm của họ hoàn toàn đúng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trường phái ngân hàng là một nhóm các nhà kinh tế thế kỷ 19 từ Vương quốc Anh, người đã viết về các vấn đề tiền tệ và ngân hàng. Chúng được tạo ra để chống lại Trường phái tiền tệ Anh (British Currency School); họ lập luận rằng vấn đề tiền tệ có thể bị hạn chế một cách tự nhiên bởi mong muốn của những người gửi tiền ngân hàng mua lại giấy bạc để đổi lấy vàng. Theo Jacob Viner, các thành viên chính của Trường phái ngân hàng là Thomas Tooke, John Fullarton, James Wilson và J. W. Gilbart. Vì vậy, họ phản đối yêu cầu trong Đạo luật Ngân hàng năm 1844 đòi dự trữ giấy bạc.

Tin mới lên