Tài chính

Truyền hình Cáp Việt Nam báo lãi sau thuế quý II tăng gấp 4 lần, đạt 29 tỷ

(VNF) - Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (UpCOM: CAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Truyền hình Cáp Việt Nam báo lãi sau thuế quý II tăng gấp 4 lần, đạt 29 tỷ

Truyền hình Cáp Việt Nam báo lãi sau thuế gấp 4 lần trong quý II

Theo đó, CAB đạt gần 569 tỷ đồng đối với khoản doanh thu thuần, so với cùng kỳ năm 2019 thì con số này gần như không dịch chuyển. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm sâu đến 17% xuống 367 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của CAB vẫn thu về khá tốt, đạt gần 193 tỷ đồng và tăng 49,5% so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính không đáng kể chỉ hơn 823 triệu đồng, nhưng chi phí tài chính lại ghi nhận ở mức 9,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay, tuy nhiên cũng đã giảm mạnh 45% so với cùng kỳ năm 2019.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng mạnh 42% và 44% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt ghi nhận 64,2 tỷ và 7,5 tỷ. Cùng với đó, CAB còn ghi nhận khoản lỗ 5,7 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết.

Chốt quý, CAB báo lãi sau thuế hơn 29 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với con số đạt được trong quý II/2019 và tăng 48% so với kết quả kinh doanh quý liền kề.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, CAB ghi nhận doanh thu thuần 1.082 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 49 tỷ đồng. Không biến động so với doanh thu cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 242% về khoản lãi sau thuế thu về.

Được biết năm 2020, CAB đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt hơn 2.228 tỷ đồng và hơn 64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, CAB đã hoàn thành được 49% kế hoạch về doanh thu và 76% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản của CAB là hơn 2.009 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là 1.390 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với vốn chủ sở hữu.

Cổ phiếu CAB chào sàn UPCoM ngày 6/9/2019 với gần 45,8 triệu cổ phiếu, giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên tại mức 140.900 đồng/cổ phiếu. Sau hơn 1 năm chào sàn, cổ phiếu CAB không có thanh khoản do Đài Truyền hình Việt Nam nắm giữ hầu hết cổ phiếu nên thị giá CAB vẫn luôn duy trì ở mức 140.900 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên