Diễn đàn VNF

TS Võ Trí Thành: 4 ràng buộc và 2 cửa tăng trưởng cho Việt Nam

(VNF) – Chuyên gia kinh tế, TS Võ Trí Thành cho rằng Việt Nam hiện nay đang có 4 ràng buộc và 2 cửa để tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn mà phù hợp với trung - dài hạn.

TS Võ Trí Thành: 4 ràng buộc và 2 cửa tăng trưởng cho Việt Nam

Chuyên gia kinh tế, TS Võ Trí Thành

Lên thang dễ, xuống thang khó

Theo TS Võ Trí Thành, Việt Nam hiện nay có 4 điểm ràng buộc, gồm: khó khăn ngân sách; áp lực cải cách chính trị và bộ máy nhà nước; mâu thuẫn tăng trưởng và tái cấu trúc; đòi hỏi tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

"Ngân sách hiện rất khó khăn; cải cách bộ máy vừa là áp lực vừa là động lực; tái cấu trúc có thể có nỗi đau, có phí tổn, có chia sẻ nguồn lực; ổn định vĩ mô chưa vững chắc, không chỉ là lạm phát mà còn là cán cân thanh toán quốc tế, ngân sách, sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng", ông Thành nói.

Với 4 điểm ràng buộc đó, nếu muốn tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn, ông Thành cho rằng có 2 yếu tố là "biết chọn" và "nghệ thuật".

"Nghệ thuật" lại gồm 2 điểm. Một là tính phải dự báo được. "Ví dụ về thuế, kĩ thuật là quan trọng (ví như VAT phải tính theo chuỗi giá trị, sử dụng mô hình tổng thể để đánh giá tác động), nhưng tính dự báo cũng quan trọng không kém. Tính dự báo của chúng ta hiện nay rất yếu – chưa nói vấn đề kĩ thuật".

Hai là phải tính đến đoạn rút lui. Cái chúng ta đang làm rút lui rất khó. "Ví dụ về tín dung, bây giờ muốn tăng trưởng lên 21 – 22%. Đồng ý rằng có thể một năm chưa phải là vấn đề lớn với kinh tế vĩ mô, tác động trễ này nọ có thể chưa lớn lắm. Nhưng tôi hỏi các anh, năm tới chả nhẽ đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%? 22% thì được nhưng lùi xuống 17% là khó rồi.

"Tương tự, anh đặt chính sách lãi suất tiền gửi 0% với USD, bây giờ muốn tăng là nhiều vấn đề phức tạp, rất nhiều cảm xúc, kì vọng khác nhau. Cho nên chúng ta có thể lên xuống một chút trong điều hành, nhưng phải nhớ tính dự báo được và tính sẵn sàng để rút lui", ông Thành phân tích.

Cửa nào cho Việt Nam tăng trưởng?

Theo ông Thành, Việt Nam hiện nay có 2 cửa để tăng trưởng trong ngắn hạn mà vẫn phù hợp với trung – dài hạn.

Cửa thứ nhất là hội nhập. "Thế giới này rất rộng mở. Việt Nam cũng chơi rất mạnh. Việt Nam tận dụng không chỉ là thị trường, nhà đầu tư mà còn là vốn, công nghệ, chia sẻ rủi ro. May mắn là trong năm nay và năm tới, trừ các rủi ro về địa chính trị, tài chính thì kinh tế thế giới đang tốt lên".

Cửa thứ hai là kinh doanh. Ông Thành cho rằng Việt Nam hiện nay đang nói rất nhiều về việc gia nhập thị trường – thông qua cải cách điều kiện kinh doanh. Điều này là quan trọng, nhưng chưa đủ, bởi chu kì kinh doanh có 4 yếu tố: gia nhập thị trường, hợp đồng kinh doanh, cạnh tranh và rút lui khỏi thị trường.

"Chúng ta vẫn đang sửa những cái đã có. Chúng ta phải chuẩn bị cho rất nhiều cái sẽ có nữa. Nghiên cứu học hỏi rất nhiều cho cái này. Chuẩn bị cho cái mới thay vì chỉ sửa cái cũ", ông Thành nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Thành cũng cho rằng một yếu tố quan trọng khác là nhà nước (phân cấp, dịch vụ công, đầu tư) cũng cần được đẩy mạnh cải cách để tư nhân phát triển và dòng vốn FDI vào.

"Khoản tiết kiệm của người Việt không dùng để đầu tư kinh doanh, tạo giá trị gia tăng. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở vàng, USD, đầu tư ra nước ngoài. Nguồn lực tài chính trong dân, theo nghĩa tổng thể là còn rất lớn. Hãy khai phá cái đấy", ông Thành nói.

Tin mới lên