Bất động sản

T&T làm khu công nghiệp Vàm Cống rộng hơn 193ha tại An Giang

(VNF) - Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống (tỉnh An Giang) có quy mô 193,31ha và do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T là nhà đầu tư.

T&T làm khu công nghiệp Vàm Cống rộng hơn 193ha tại An Giang

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T là nhà đầu tư khu công nghiệp Vàm Cống. (Ảnh minh họa)

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống, tỉnh An Giang.

Theo đó, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống được thực hiện tại phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang với quy mô 193,31ha và do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T là nhà đầu tư.

Về vốn đầu tư, trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của khu công nghiệp Vàm Cống, UBND tỉnh An Giang được giao chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan có liên quan yêu cầu nhà đầu tư xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án.

Việc xác định vốn đầu tư dự án phải đảm bảo phù hợp với quy mô sử dụng đất của dự án, quy định của pháp luật về xây dựng và lưu ý đảm bảo tỷ lệ vốn góp của Nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. UBND tỉnh An Giang cũng được giao chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang hướng dẫn nhà đầu tư cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Lãnh đạo Chính phủ giao UBND tỉnh An Giang xem xét, quyết định thời hạn hoạt động của dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; cân nhắc đến tốc độ đô thị hóa, nhu cầu hình thành các khu dân cư, đô thị khu vực xung quanh khu công nghiệp, tránh việc phải di dời các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cho các mục đích phát triển đô thị, dân cư khi chưa hết thời hạn hoạt động.

Tin mới lên