Tài chính

TTC Land bị phạt và truy thu thuế hơn 9,8 tỷ đồng

(VNF) - Tổng cục Thuế vừa có Quyết định số 1697/QĐ-TCT quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đố với Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR).

TTC Land bị phạt và truy thu thuế hơn 9,8 tỷ đồng

TTC Land bị phạt và truy thu thuế hơn 9,8 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, TTC Land đã có hành vi vi phạm hành chính vi phạm quy định về khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

TTC Land cũng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

Theo đó, TTC Land bị phạt tiền với mức phạt là 20% tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân khai thiếu, số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, TTC Land bị truy thu thuế số tiền hơn 7,7 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,6 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 1% là 49 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân 124 triệu đồng.

TTC Land cũng phải nộp số tiền chậm nộp tiền thuế 532,8 triệu đồng.

Tổng cộng, TTC Land bị phạt và truy thu thuế hơn 9,8 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 14/11/2019. TTC Land có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 14/11/2019 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ra đời từ sự hợp nhất của các trung tâm giao dịch bất động sản của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ngày 29/3/2004. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: kinh doanh nhà, môi giới bất động sản; đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dân cư; tư vấn xây dựng; cho thuê kho bãi..

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, TTC Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 300 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kì và bằng 95% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của TTC Land ghi nhận mức gần 11.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 38% tổng tài sản, tương đương 4.150 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu về cho vay ngắn hạn và trả trước người bán ngắn hạn.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tại 17 dự án đã giảm nhẹ 3% so với đầu năm, ghi nhận 4.295 tỷ đồng và chiếm 39% tổng tài sản. Trong đó, dự án Jamona City chiếm giá trị lớn nhất với 1.909 tỷ đồng.

Tin mới lên