Tài chính

TTC Sugar muốn phát hành 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

(VNF) - Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án trả cổ tức niên độ 2020-2021.

TTC Sugar muốn phát hành 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

TTC Sugar muốn phát hành 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Theo đó, TTC Sugar lên kế hoạch trả cổ tức niên độ 2020-2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 44 triệu đơn vị, nâng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành từ hơn 629 triệu đơn vị lên hơn 673 triệu đơn vị.

Vốn điều lệ cũng tăng tương đương từ hơn 6.507 tỷ đồng lên hơn 6.731 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến là trước tháng 12/2022.

Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán. Cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Hạn cuối gửi phiếu ý kiến của cổ đông về TTC Sugar là ngày 23/8/2022.

Lần tăng vốn gần đây nhất của TTC Sugar là vào năm 2019 qua đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:6, số lượng phát hành là hơn 29,7 triệu đơn vị.

Tính đến hết quý III niên độ 2021-2022, TTC Sugar có doanh thu thuần đạt 12.818 tỷ đồng, tăng hơn 19% và hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 802 tỷ đồng, tăng 46% và hoàn thành 107% vượt kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 648 tỷ, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của công ty tiếp tục gia tăng, đạt 25.216 tỷ đồng, tăng 23%, tương đương 4.745 tỷ đồng so với niên độ 2020-2021.

Niên độ 2021-2022, TTC Sugar lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu đạt 16.905 tỷ đồng, tăng 13% so với mức thực hiện niên độ trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 4%, đạt 750 tỷ đồng.

TTC Sugar dự báo trong niên độ 2021-2022, đường thế giới sẽ thiếu hụt hơn 1 triệu tấn so với mức dự báo cách đây 6 tháng là thặng dư 3 triệu tấn, do sản lượng giảm từ Brazil, Thái Lan và Ấn Độ. Nguồn cung đường toàn cầu dự báo tiếp tục thiếu hụt.

Sản lượng mía Việt Nam vụ 2021-2022 được dự báo ở mức dưới 7 triệu tấn, tăng khoảng 24% so với vụ 2020-2021. Theo TTC Sugar, Việt Nam ước sản xuất đạt khoảng 700-750 ngàn tấn mía, như vậy dự kiến phải nhập khẩu hơn 1 triệu tấn mới đủ đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tin mới lên