Tài chính

TTC Sugar (SBT) muốn phát hành 12 triệu trái phiếu riêng lẻ, huy động 1.200 tỷ đồng

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) vừa có nghị quyết phê duyệt các công việc liên quan đến hoạt động phát hành 12 triệu trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương 1.200 tỷ đồng.

TTC Sugar (SBT) muốn phát hành 12 triệu trái phiếu riêng lẻ, huy động 1.200 tỷ đồng

Nông trường mía của SBT

Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%, đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.

Trái phiếu được tư vấn bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, đơn vị này cũng tổ chức bảo lãnh phát hành. Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của SBT.

Dự kiến, trước/trong ngày phát hành, trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất, bất động sản và quyền tài sản (bao gồm tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của nhà máy đường Tây Ninh, nhà máy có quy mô 320.000m2.

Sau ngày phát hành, tài sản đảm bảo sẽ là cổ phần của tổ chức phát hành đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh, toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000m2 tại Tây Ninh) và các tài sản bổ sung, thay thế khác.

Với số tiền huy động được, ban lãnh đạo SBT sẽ dùng để tăng quy mô hoạt động, cụ thể là thanh toán các hợp đồng mua đường với các đối tác.

Theo báo cáo tài chính quý II niên độ 2020-2021 (niên độ tài chính 1/7/2020-30/6/2021), doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm của SBT đạt đạt 7.507 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt trên 243 tỷ đồng, tăng 373%.

So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đặt ra cho niên độ 2020-2021 là 662 tỷ đồng, SBT đã hoàn thành 46% kế hoạch.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản SBT ở mức 18.297 tỷ đồng, tăng 1,9% so với đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền giảm nhẹ so với đầu kỳ xuống 980 tỷ đồng; hàng tồn kho của giảm từ 2.529 tỷ đồng xuống 2.121 tỷ đồng; nợ ngắn hạn giảm 9,5% xuống 7.968 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ dài hạn tăng từ 1.506 tỷ đồng lên 2.408 tỷ đồng chủ yếu do tăng phần vay và nợ thuê tài chính dài hạn từ 1.221 tỷ đồng lên 2.124 tỷ đồng.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 539 tỷ đồng lên 874 tỷ đồng, là khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 4% đến 6,5%/năm.

Chứng khoán kinh doanh tăng 67% lên 673,4 tỷ đồng, trong đó SBT tăng lượng sở hữu cổ phần tại Công ty Điện Gia Lai (HoSE: GEG) từ 13,9 triệu cổ phiếu (tương đương 340 tỷ đồng) lên thành 38,3 triệu cổ phiếu (tương dương 638 tỷ đồng).

Trong khi đó, SBT đã bán toàn bộ 1,46 triệu cổ phiếu của Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA).

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch 14/4, cổ phiếu SBT đứng ở mức giá tham chiếu là 22.250 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên