Tài chính

TTCS đổi tên, thay đổi ngành nghề kinh doanh, mua lại cổ phiếu quỹ

Ngày 20/11, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2016 - 2017. Đây là Đại hội cổ đông đầu tiên của TTCS sau khi hoàn tất sáp nhập với BHS.

TTCS đổi tên, thay đổi ngành nghề kinh doanh, mua lại cổ phiếu quỹ

Ảnh minh họa.

Nội dung đại hội tập trung vào chủ trương thay đổi tên Công ty, trở thành Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (tên tiếng Anh: Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company, viết tắt: TTC Sugar), đồng thời thông qua phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Bên cạnh đó, đại hội cũng bàn về việc cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Trước đó, vào tháng 5/2017, TTCS đã thống nhất chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa đang lưu hành với cổ phiếu phát hành thêm của TTCS. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, chủ động hội nhập.

Theo đó, TTCS đã phát hành thêm hơn 303 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của BHS theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất vào ngày 14/9/2017. Thông qua đợt phát hành này, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 2.532 tỷ đồng lên 5.570 tỷ đồng, tương ứng với 557.018.673 cổ phần, vốn hóa thị trường đạt hơn 15.000 tỷ đồng.

Một nội dung quan trọng khác được các cổ đông thông qua trong phiên họp này là quyết định thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ ‎2017 - 2022.

Công ty cũng dự kiến mua 83.552.800 cổ phiếu quỹ, tương đương 15% vốn theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong biên độ cho phép của HOSE. Thời gian mua lại không quá 6 tháng kể từ khi được Đại hội thông qua.

Ngoài ra, HĐQT trình cổ đông thông qua việc cổ đông lớn hiện nay của SBT là Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công và người có liên quan là bà Đặng Huỳnh Ức My - nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên 51% tổng cổ phiếu đang lưu hành của TTCS mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công dự kiến nhận chuyển nhượng 103 triệu cổ phiếu SBT để tăng số lượng cổ phiếu SBT nắm giữ từ 97,5 triệu cổ phiếu lên 200,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ từ 17,526% lên 36% mà không phải thực hiện chào mua công khai.

HĐQT TTCS cũng trình kế hoạch phát hành hơn 33,41 triệu cổ phiếu mới để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 6%.

Ngoài ra, TTCS cũng trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 885 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi; kỳ hạn trái phiếu từ 2-5 năm; đối tượng phát hành dưới 100 nhà đầu tư; lãi suất trái phiếu tối đa 10%. Hoặc theo phương án hai, TTCS dự kiến phát hành hơn 88,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thông qua chào bán riêng lẻ. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2018.

Đồng thời, để đáp ứng quy mô của công ty sau sáp nhập và đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên là Thành viên HĐQT độc lập, SBT trình cổ đông nâng số lượng thành viên HĐQT từ 5 người lên 6 người do bổ sung 01 thành viên độc lập.

Tin mới lên