Đô thị

Từ 1/8 sẽ kiểm tra tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ thị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019.

Từ 1/8 sẽ kiểm tra tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý

Từ 1/8 sẽ kiểm tra tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý.

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm kê diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, kiểm kê chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Bên cạnh đó, diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 của Luật Đa dạng sinh học cũng sẽ được kiểm kê lại.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Cũng theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước và được triển khai từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

Về thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 sẽ tùy vào các cấp. Cụ thể, cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020, cấp huyện trước ngày 1/3/2020, cấp tỉnh trước ngày 16/4/2020, cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải hoàn thành và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 16/1/2020 để tổng hợp, báo cáo, sau đó gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

Còn về kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm, cân đối trong dự toán ngân sách được giao hàng năm.

Tin mới lên