Tài chính

Từ 26/8, cá nhân làm việc tại khu kinh tế không còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

(VNF) - Kể từ 26/8/2019, các cá nhân (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại khu kinh tế sẽ không được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân.

Từ 26/8, cá nhân làm việc tại khu kinh tế không còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

Từ 26/8, cá nhân làm việc tại khu kinh tế không còn được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế, có hiệu lực từ ngày 26/8/2019.

Trước đây, quy định về "giảm 50% thuế thu nhập với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế" được quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 29/2008/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 10/4/2008) và Thông tư 128.

Tuy nhiên, Nghị định 82/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/7/2018) thay thế Nghị định 29/2008/NĐ-CP, vì có hiệu lực sau ngày 1/1/2009 nên để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, nội dung ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế bị loại bỏ.

Cũng theo khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP thì Thông tư 128 hết hiệu lực vì Quyết định 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/1/2018 đã quy định bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg đồng thời Nghị định 29 là văn bản được quy định chi tiết đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị định 82.

Như vậy, từ ngày 26/8/2019 sẽ không còn quy định về giảm 50% thuế thu nhập cá nhân với cá nhân làm việc tại khu kinh tế. Quy định này áp dụng cho cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Tin mới lên