Xe

Từ 8/5, ô tô chở người dưới 16 chỗ nhập khẩu về Việt Nam chỉ qua 5 cảng biển

(VNF) - Ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển: Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 25/3/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

Chỉ nhập ô tô dưới 16 chỗ về Việt Nam qua 5 cửa khẩu cảng biển

Thông tư nêu rõ, ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển: Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ tục nhập khẩu được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8/5/2019.

Thông tư này không áp dụng quy định trên đối với các trường hợp nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi sau đây: Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; Phục vụ các mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quá cảnh với các nước có chung đường biên giới và kinh doanh chuyển khẩu.

Ngoài ra, Thông tư này bãi bỏ một số quy định tại các Thông tư sau:

Điều 1 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng);

Khoản 1 Mục I, khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTM-BGTVT-BTC-BCAngày 31 tháng 3 năm 2006 của Liên Bộ Thương mại, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ;

Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Liên Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

Xem thềm: Ô tô thân thiện môi trường có thể hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện

Tin mới lên