Học thuật

Tự đầu tư là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tự đầu tư (autonomous investment) là gì?

Tự đầu tư là gì?

Tự đầu tư (autonomous investment) là những khoản đầu tư không phụ thuộc vào quy mô thu nhập như đầu tư công cộng, đầu tư do các nhà kinh doanh lạc quan về tương lai, đầu tư khi có sáng chế mới và các khoản đầu tư dài hạn.

Tự đầu tư (autonomous investment) là những khoản đầu tư không phụ thuộc vào quy mô thu nhập như đầu tư công cộng, đầu tư do các nhà kinh doanh lạc quan về tương lai, đầu tư khi có sáng chế mới và các khoản đầu tư dài hạn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tự đầu tư bao gồm bổ sung hàng tồn kho, đầu tư của chính phủ vào các dự án cơ sở hạ tầng như đường bộ và đường cao tốc, và các khoản đầu tư khác duy trì hoặc nâng cao tiềm năng kinh tế của một quốc gia. Chúng không tăng để đáp ứng với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hoặc giảm đi để đối phó với các đợt thắt chặt kinh tế, điều chỉ ra rằng chúng không bị thúc đẩy bởi lợi nhuận, mà là mục tiêu cải thiện phúc lợi xã hội. Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Mỹ năm 2009 (ARRA) cung cấp nhiều ví dụ về tự đầu tư.

 

Tin mới lên