Diễn đàn VNF

Từ năm 2018 sẽ hết tình trạng 'kiểm toán chồng chéo'

(VNF) - Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước nói từ năm 2018 trở đi, sẽ thực hiện lồng ghép tối đa các nội dung cần kiểm toán vào một cuộc kiểm toán để tránh tình trạng một đơn vị phải làm việc với cả kiểm toán chuyên ngành lẫn kiểm toán khu vực

Từ năm 2018 sẽ hết tình trạng 'kiểm toán chồng chéo'

Trả lời báo chí mới đây, ông Cao Tấn Khổng, Phó tổng kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, để thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, KTNN đã thực hiện lồng ghép tối đa các nội dung cần kiểm toán.

Việc làm này là để tránh tình trạng một đơn vị phải làm việc với cả kiểm toán chuyên ngành lẫn kiểm toán khu vực. Ông Khổng nói:

"Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán thì phải chủ động phối hợp, trao đổi với KTNN để thống nhất phương án xử lý trên tinh thần khi xây dựng kế hoạch thanh tra, các bộ, ngành, địa phương phải căn cứ vào kế hoạch kiểm toán của KTNN và chủ động rà soát, điều chỉnh để tránh chồng chéo, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp cũng như các đơn vị được kiểm toán.

Ngày 2/2/2017, làm việc với KTNN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra thuộc các bộ, ngành, căn cứ kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước để điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra có liên quan nhằm hạn chế chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp.

Với tinh thần này, từ năm 2018 trở đi, chúng tôi thực hiện lồng ghép tối đa các nội dung cần kiểm toán vào một cuộc kiểm toán để tránh tình trạng một đơn vị phải làm việc với cả kiểm toán chuyên ngành lẫn kiểm toán khu vực. 

Tôi cho rằng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì tình trạng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chồng chéo, trùng lặp sẽ chấm dứt.

Tất cả đầu mối kiểm toán năm 2018 sẽ được công khai, trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành và thanh tra các địa phương biết được nơi nào chúng tôi sẽ làm thì họ không vào thanh tra, kiểm tra nữa. 

Còn trong nội bộ KTNN, thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN nếu để xảy ra tình trạng chồng chéo trong hoạt động kiểm toán giữa kiểm toán chuyên ngành và kiểm toán khu vực.

Hiện chúng tôi đang xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018 trên nguyên tắc đối với mỗi đơn vị, đầu mối, chủ đề được lựa chọn để đưa vào Kế hoạch kiểm toán năm 2018, thủ trưởng các đơn vị chủ động chỉ đạo, tổ chức thu thập thông tin, xác định rõ phạm vi, nội dung kiểm toán và phải thông báo cho đơn vị được kiểm toán và thanh tra biết ngay sau Kế hoạch kiểm toán năm 2018 được ban hành".

Tin mới lên