Tài chính

Từ ngày 24/6, HoSE hủy niêm yết đối với cổ phiếu PXS

(VNF) - Sở GDCK TP. HCM vừa có quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (HoSE: PXS).

Từ ngày 24/6, HoSE hủy niêm yết đối với cổ phiếu PXS

Từ ngày 24/6, HoSE hủy niêm yết đối với cổ phiếu PXS.

Theo đó, 60 triệu cổ phiếu PXS, tương ứng tổng giá trị 600 tỷ đồng sẽ hủy niêm yết trên sàn HoSE vào ngày 24/6 tới đây. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu PXS trên sàn HoSE là ngày 23/6/2022.

Nguyên nhân hủy niêm yết là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 và năm 2021 của PXS, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 17/04/2020, HoSE chuyển cổ phiếu PXS từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 24/04/2020 do lợi nhuận sau thuế năm 2018 là -139,41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là -100,1 tỷ đồng căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2018, lợi nhuận sau thuế năm 2019 là -268,59 tỷ đồng căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2019 và ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh.

Ngày 19/08/2021, PXS đã công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021, theo đó lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của công ty là 2,36 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2021 là -362,12 tỷ đồng. BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 có kết luận chấp thuận toàn phần.

HoSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PXS do BCTC kiểm toán năm của Công ty từ năm 2018 đến năm 2020 đều có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Được biết, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí được thành lập ngày 20/10/1983, tiền thân là Xí nghiệp kết cấu thép – Trực thuộc Xí nghiệp liên hợp Xây lắp Dầu Khí. Năm 2009, công ty chuyển từ Công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần và bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ 2/6/2010 tới nay.

Năm 2021, doanh thu thuần của PXS đạt hơn 1.081,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,2 tỷ đồng, giảm hơn 3 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán. Tính đến 31/12/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PXS âm hơn 363 tỷ đồng.

Tin mới lên