Học thuật

Tung điểm trong kinh tế học là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tung điểm (intercept) là gì?

Tung điểm trong kinh tế học là gì?

Tung điểm (intercept) là điểm cắt trục tung của một đồ thị.

Tung điểm (intercept) là điểm cắt trục tung của một đồ thị. Trong một hàm tuyến tính, đó là đại lượng không đổi và không gắn với bất kỳ biến số độc lập nào. Chẳng hạn, trong hàm tiêu dùng

C= C'+cY

C' là tung điểm, vì hàm này cắt trục tung ở điểm có giá trị bằng C' khi Y=0

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong hình học phân tích, sử dụng quy ước chung rằng trục hoành đại diện cho biến x và trục tung đại diện cho biến y, điểm cắt y hoặc tung điểm là điểm mà đồ thị của hàm hoặc quan hệ giao nhau với trục y của hệ tọa độ. Như vậy, những điểm này thỏa mãn x = 0.

Tin mới lên