Ngân hàng

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/1: Tỷ giá USD đồng loạt giữ nguyên

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/1 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/1: Tỷ giá USD đồng loạt giữ nguyên

Tỷ giá USD đồng loạt giữ nguyên trong ngày 16/1

Tỷ giá USD ngày 16/1

Tỷ giá trung tâm ngày 16/1 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 22.161 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1.

Tỷ giá USD ngày 16/1 tại Vietcombank mua tiền mặt và mua chuyển khoản đều ở mức 22.535 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1; bán ra ở mức 22.605 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1.

Tỷ giá USD ngày 16/1 tại BIDV mua tiền mặt và mua chuyển khoản đều ở mức 22.520 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1; bán ra ở mức 22.600 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1.

Tỷ giá USD ngày 16/1 tại VietinBank mua tiền mặt ở mức 22.520 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày 13/1; mua chuyển khoản ở mức 22.530 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày 13/1; bán ra ở mức 22.600 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày 13/1.

Tỷ giá USD ngày 16/1 tại Eximbank mua tiền mặt ở mức 22.510 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1; mua chuyển khoản ở mức 22.530 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1; bán ra ở mức 22.610 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1.

Tỷ giá USD ngày 16/1 tại Techcombank mua tiền mặt ở mức 22.500 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1; mua chuyển khoản ở mức 22.520 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày 13/1; bán ra ở mức 22.620 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày 13/1.

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/1

Tỷ giá USD trung tâm và tỷ giá USD của các ngân hàng thương mại đồng loạt giữ nguyên trong ngày 16/1, ngoại trừ VietinBank

Tỷ giá ngoại tệ khác ngày 16/1

Tỷ giá Đồng Euro ngày 16/1 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức  23.405,08 đồng/EUR.

Tỷ giá Yên Nhật ngày 16/1 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 191,12 đồng/JPY.

Tỷ giá Bảng Anh ngày 16/1 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 26.958,29 đồng/GBP.

Tỷ giá Phơ răng Thụy Sĩ ngày 16/1 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 21.823,37 đồng/CHF.

Tỷ giá Đô la Úc ngày 16/1 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 16.371,81 đồng/AUD.

Tỷ giá Nhân dân tệ ngày 16/1 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 3.201,7 đồng/CNY.

Tin mới lên