Ngân hàng

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 28/3: Tỷ giá USD tiếp tục xu hướng giảm

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 28/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 28/3: Tỷ giá USD tiếp tục xu hướng giảm

Tỷ giá USD tiếp tục xu hướng giảm trong ngày 28/3

Tỷ giá USD ngày 28/3

Tỷ giá trung tâm ngày 28/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 22.253 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày 27/3.

Tỷ giá USD ngày 28/3 tại Vietcombank mua tiền mặt và mua chuyển khoản đều ở mức 22.740 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày 27/3; bán ra ở mức 22.810 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày 27/3.

Tỷ giá USD ngày 28/3 tại BIDV mua tiền mặt và mua chuyển khoản đều ở mức 22.740 đồng, giảm 10 đồng so với ngày 27/3; bán ra ở mức 22.810 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày 27/3.

Tỷ giá USD ngày 28/3 tại VietinBank mua tiền mặt ở mức 22.725 đồng/USD, giảm 15 đồng so với ngày 27/3; mua chuyển khoản ở mức 22.735 đồng/USD, giảm 15 đồng so với ngày 27/3; bán ra ở mức 22.805 đồng/USD, giảm 15 đồng so với ngày 27/3.

Tỷ giá USD ngày 28/3 tại Eximbank mua tiền mặt ở mức 22.710 đồng/USD, giảm 20 đồng so với ngày 27/3; mua chuyển khoản ở mức 22.730 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày 27/3; bán ra ở mức 22.810 đồng/USD, giảm 30 đồng so với ngày 27/3.

Tỷ giá USD ngày 28/3 tại Techcombank mua tiền mặt ở mức 22.710 đồng/USD, giảm 30 đồng so với ngày 27/3; mua chuyển khoản ở mức 22.720 đồng/USD, giảm 20 đồng so với ngày 27/3; bán ra ở mức 22.820 đồng/USD, giảm 20 đồng so với ngày 27/3.

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 28/3

Tỷ giá USD tiếp tục xu hướng giảm trong ngày 28/3

Tỷ giá ngoại tệ khác ngày 28/3

Tỷ giá Đồng Euro ngày 28/3 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức  24.042,14 đồng/EUR.

Tỷ giá Yên Nhật ngày 28/3 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 199,67 đồng/JPY.

Tỷ giá Bảng Anh ngày 28/3 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 27.782,87 đồng/GBP.

Tỷ giá Phơ răng Thụy Sĩ ngày 28/3 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 22.412,13 đồng/CHF.

Tỷ giá Đô la Úc ngày 28/3 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 17.070,28 đồng/AUD.

Tỷ giá Nhân dân tệ ngày 28/3 tính chéo theo công bố của Ngân hàng Nhà nước ở mức 3.231,63 đồng/CNY.

Tin mới lên