Học thuật

Tỷ lệ cổ tức là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ cổ tức (dividend yield) là gì?

Tỷ lệ cổ tức là gì?

Tỷ lệ cổ tức (dividend yield) là cổ tức mà một công ty trả trong một thời kỳ kế toán, thường là 1 năm, được tính bằng cách lấy cổ tức của mỗi cổ phần chia cho giá trị hiện hành trên thị trường của cổ phiếu.

Tỷ lệ cổ tức (dividend yield) là cổ tức mà một công ty trả trong một thời kỳ kế toán, thường là 1 năm, được tính bằng cách lấy cổ tức của mỗi cổ phần chia cho giá trị hiện hành trên thị trường của cổ phiếu. Ví dụ, nếu công ty X tuyên bố cổ tức 1 nghìn đồng cho mỗi cổ phần trong thời kỳ kế toán 12 tháng kết thúc vào ngày 31/12 và giá trị thị trường hiện hành của cổ phần trong công ty X là 8 nghìn đồng, thì tỷ lệ cổ tức sẽ là:

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các nhà đầu tư yêu cầu dòng tiền tối thiểu từ danh mục đầu tư của họ có thể đảm bảo dòng tiền này bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức tương đối cao và ổn định. Tuy nhiên, cổ tức cao thường có thể đi liền với chi phí của tiềm năng tăng trưởng. Mỗi đô la một công ty đang trả cổ tức cho các cổ đông của nó là một đồng đô la mà công ty không tái đầu tư vào chính nó. Trong khi được trả tiền để nắm giữ một cổ phiếu là hấp dẫn đối với nhiều người, và vì lý do chính đáng, các cổ đông có thể kiếm được lợi nhuận cao nếu giá trị cổ phiếu của họ tăng lên trong khi họ nắm giữ chúng. Nói cách khác, khi các công ty trả cổ tức cao, công ty có thể phải gánh chịu một khoản chi phí vô hình.

Ví dụ: giả sử công ty ABC và công ty XYZ đều có giá trị 1 tỷ đô la, một nửa trong số đó đến từ 5 triệu cổ phiếu được nắm giữ công khai trị giá 100 đô la mỗi cổ phiếu. Cũng giả sử rằng vào cuối năm thứ nhất, cả hai công ty đều kiếm được 10% giá trị của họ, hoặc 100 triệu đô la . Công ty ABC quyết định trả một nửa số tiền thu được (50 triệu đô la) thành cổ tức cho các cổ đông của mình, trả 10 đô la cho mỗi cổ phiếu để nhận mức cổ tức 10%. ABC cũng quyết định tái đầu tư nửa còn lại để làm tăng giá cổ phiếu, nâng giá trị của công ty lên 1,05 tỷ đô la và thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến thu khác. Công ty XYZ, mặt khác, quyết định không phát hành cổ tức và tái đầu tư tất cả các khoản thu nhập của mình để làm tăng giá cố phiếu, qua đó nâng giá trị của XYZ lên 1,1 tỷ đô la, có thể sẽ thu hút các nhà đầu tư tăng trưởng.

 

 

Tin mới lên