Học thuật

Tỷ lệ lao động mới tuyển là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ lao động mới tuyển (accession rate) là gì?

Tỷ lệ lao động mới tuyển là gì?

Tỷ lệ lao động mới tuyển (accession rate) là số người lao động mới được tuyển hàng tháng (do Bộ lao động Mỹ tính toán).

Tỷ lệ lao động mới tuyển (accession rate) là số người lao động mới được tuyển hàng tháng (do Bộ lao động Mỹ tính toán). Đây là chỉ số quan trọng phản ánh tình hình kinh doanh sáng sủa, vì khi tình hình kinh doanh sáng sủa, số lao động mới được tuyển sẽ nhiều hơn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên