Ngân hàng

Tỷ lệ nợ xấu thực tế có thể lên đến 8,86%

(VNF) – NHNN cho biết, tính đến 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu do VAMC quản lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu có khả năng lên đến 8,86% tổng dư nợ.

Tỷ lệ nợ xấu thực tế có thể lên đến 8,86%

Tỷ lệ nợ xấu thực tế theo ước tính của NHNN có khả năng lên đến 8,86%

Trong tờ trình Chính phủ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về Dự án Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu vừa công bố mới đây, NHNN có hệ thống một số kết quả đáng chú ý trong vấn đề xử lý nợ xấu từ năm 2011 đến nay.

Đầu tiên, theo NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém đã được nhận diện và được cơ cấu lại, không để xảy ra đổ vỡ TCTD ngoài tầm kiểm soát, đảm bảo giữ vững sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD, tài sản của Nhà nước, nhân dân được bảo đảm an toàn.

Thứ hai, hoạt động sáp nhập, hợp nhất diễn ra trên cơ sở tự nguyện, chủ yếu sử dụng các nguồn lực của xã hội và không sử dụng trực tiếp tiền của ngân sách nhà nước. Số lượng TCTD đã giảm được khoảng 22 tổ chức.

Thứ ba, sở hữu chéo, đầu tư chéo được xử lý một bước; tình trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn thao túng ngân hàng được xử lý một bước cơ bản.

Cuối cùng, theo NHNN, các TCTD đã tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, đặc biệt là nỗ lực tự xử lý nợ xấu. Tính đến 31/12/2015, các TCTD đã xử lý được 493,09 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Đến cuối tháng 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD là 2,46%.

Tuy nhiên, khi đề cập đến tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD, NHNN có đưa ra số liệu ước tính về tỷ lệ nợ xấu thực tế có thể lên đến 8,86%.

Tỷ lệ nợ xấu thực tế

Tỷ lệ nợ xấu thực tế có thể lên đến 8,86%, theo ước tính của NHNN

Cụ thể, theo NHNN, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng nợ xấu có xu hướng tăng trở lại về quy mô. Tính đến 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu do VAMC quản lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu có khả năng lên đến 8,86% tổng dư nợ do khâu xử lý tài sản bảo đảm và xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết.

NHNN đánh giá, hiệu quả kinh doanh của các TCTD chưa cao do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, áp lực xử lý nợ xấu, chi phí dự phòng rủi ro lớn dẫn đến tình hình tài chính của nhiều TCTD gặp khó khăn, nhiều TCTD có kết quả kinh doanh thua lỗ.

Thứ ba, giai đoạn vừa qua, NHNN đã mua lại bắt buộc một số ngân hàng thương mại yếu kém để bảo đảm an toàn của hệ thống TCTD. Tuy nhiên, NHNN nhận định, do khuôn khổ pháp lý của việc xử lý TCTD yếu kém còn chưa hoàn thiện và còn nhiều bất cập nên việc phục hồi và củng cố hoạt động của các TCTD yếu kém còn gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn rủi ro, tổn thất nếu không kịp thời xây dựng cơ chế, khuôn khổ pháp lý để triển khai thực hiện việc hỗ trợ.

Thứ tư, theo NHNN, việc xử lý nợ xấu bước đầu đã đạt được kết quả khả quan, nhưng pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm còn nhiều bất cập, thiếu nguồn lực và cơ chế đặc thù cho VAMC hoạt động.

Hiện NHNN đã ban hành Dự thảo lần 1 Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Tin mới lên