Học thuật

Tỷ lệ thanh khoản nhanh là gì? Cách xác định thành phần của tỷ lệ thanh khoản nhanh

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ lưu động hay tỷ lệ thanh khoản nhanh (current ratio or acid-test ratio) là gì? Cách xác định thành phần của tỷ lệ thanh khoản nhanh.

Tỷ lệ thanh khoản nhanh là gì? Cách xác định thành phần của tỷ lệ thanh khoản nhanh

Tỷ lệ lưu động hay tỷ lệ thanh khoản nhanh (current ratio or acid-test ratio) là chỉ tiêu kế toán biểu thị khả năng của công ty trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn bằng cách bán những tài sản lưu động dễ tiêu thụ.

Tỷ lệ thanh khoản nhanh là gì?

Tỷ lệ lưu động hay tỷ lệ thanh khoản nhanh (current ratio or acid-test ratio) là chỉ tiêu kế toán biểu thị khả năng của công ty trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn bằng cách bán những tài sản lưu động dễ tiêu thụ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Cách xác định thành phần của tỷ lệ thanh khoản nhanh

Tử số của tỷ lệ thanh khoản nhanh có thể được xác định theo nhiều cách khác nhau, nhưng việc xem xét chính là làm thế nào để có được một cái nhìn thực tế về tài sản thanh khoản của công ty.

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền chắc chắn phải được bao gồm, cùng với đó là các khoản đầu tư ngắn hạn, chẳng hạn như chứng khoán có thể bán được ngay. Các khoản phải thu thường cũng được bao gồm, nhưng điều này không phải lúc nào cũng phù hợp. Ví dụ trong ngành xây dựng, các khoản phải thu có thể mất một thời gian dài để thu hồi, do đó, sự hiện diện của nó có thể làm cho vị trí tài chính của công ty trông có vẻ an toàn hơn nhiều so với thực tế.

Một cách khác để tính toán tử số là lấy tất cả tài sản ngắn hạn và trừ đi các tài sản không thanh khoản. Quan trọng nhất, nên loại trừ hàng tồn kho. Các yếu tố khác xuất hiện dưới dạng tài sản trên bảng cân đối sẽ được trừ nếu chúng không được sử dụng để trang trải các khoản nợ trong ngắn hạn, chẳng hạn như các khoản tạm ứng cho nhà cung cấp, trả trước và tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Mẫu số phải bao gồm tất cả các khoản nợ ngắn hạn hiện tại, là các khoản nợ và nghĩa vụ đến hạn trong vòng một năm.

 

 

Tin mới lên