Học thuật

Tỷ lệ thay thế cận biên là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ thay thế cận biên (marginal rate of substitution) là gì?

Tỷ lệ thay thế cận biên là gì?

Tỷ lệ thay thế cận biên (marginal rate of substitution) là tỷ lệ ích lợi cận biên giữa hai sản phẩm được tính bằng độ dốc của đường bàng quan của người tiêu dùng khi anh ta lựa chọn giữa hai sản phẩm đó.

Tỷ lệ thay thế cận biên (marginal rate of substitution) là tỷ lệ ích lợi cận biên giữa hai sản phẩm được tính bằng độ dốc của đường bàng quan của người tiêu dùng khi anh ta lựa chọn giữa hai sản phẩm đó. Để tối đa hóa lợi ích, người tiêu dùng phải làm cho tỷ lệ lợi ích của hai sản phẩm bằng tỷ lệ giá cả của chúng. Đối với nền kinh tế, phân phối sản lượng quốc gia ở mức tối ưu đạt được khi tỷ lệ thay thế cận biên của tất cả mọi người tiêu dùng đều bằng nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tỷ lệ thay thế cận biên không kiểm tra sự kết hợp của nhiều hàng hóa mà người tiêu dùng muốn nhiều hơn hoặc ít hơn so với tổ hợp những hàng hóa khác, mà chỉ kiểm tra những kết hợp của hàng hóa mà người tiêu dùng sẽ thích với mức độ tương tự. Nó cũng không kiểm tra ích lợi cận biên - mức độ ích lợi nhiều hơn hoặc ít hơn mà người tiêu dùng sẽ nhận được so với nhưng kết hợp hàng hóa khác - bởi vì tất cả các kết hợp hàng hóa dọc theo đường bàng quan đều được người tiêu dùng đánh giá như nhau.

 

Tin mới lên