Tài chính

UBCKNN dừng giao dịch mua 5 triệu cổ phiếu HPG của con trai ông Trần Đình Long

(VNF) - Theo UBCKNN, nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) chưa xác định rõ ràng đối tượng chuyển nhượng theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019. Do đó, UBCKNN đã dừng giao dịch mua vào 5 triệu cổ phiếu HPG của ông Trần Vũ Minh.

UBCKNN dừng giao dịch mua 5 triệu cổ phiếu HPG của con trai ông Trần Đình Long

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long

ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Hòa Phát đã chấp thuận việc cho ông Trần Đình Long và ông Trần Vũ Minh không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu HPG làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cá nhân và người có liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu) vượt mức 35%, 45%, 55%, 65% và 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tập đoàn.

Sau đại hội, ông Trần Vũ Minh, con trai chủ tịch HĐQT Hòa Phát Trần Đình Long liền đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HPG, dự kiến nâng tổng tỷ lệ sở hữu của cả gia đình tại Hòa Phát lên 35,06%. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 21/5 đến ngày 18/6. 

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã dừng giao dịch mua vào này của ông Trần Vũ Minh. Theo UBCKNN, nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Tập đoàn Hòa Phát chưa xác định rõ ràng đối tượng chuyển nhượng theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019.

Phía Tập đoàn Hòa Phát ngay lập tức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với mục đích xác định rõ ràng đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 trong giao dịch nhận chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu HPG của ông Trần Vũ Minh, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của ông Minh và những người liên quan vượt mức 35% mà không phải chào mua công khai.

Ngày chốt danh sách cổ đông là 28/6, thời gian thực hiện lấy ý kiến là trong tháng 6-7/2021.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, chủ tịch HĐQT Hòa Phát cho hay gia đình ông mỗi năm đều có nguồn tiền và mong muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Hòa Phát lên. Tuy nhiên, thủ tục chào mua công khai hiện tại rất phức tạp, vì vậy mong cổ đông ủng hộ việc chấp thuận cho ông và con trai được phép mua cổ phiếu mà không cần chào mua công khai.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 11/6 tới đây, Hòa Phát sẽ thanh toán hơn 1.656 tỷ đồng cổ tức cho các cổ đông tại danh sách chốt ngày 1/6. Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ chia cổ tức bằng gần 1,16 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 35%.

Cổ phiếu HPG đóng cửa phiên 2/6 ở mức giá 54.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 178.900 tỷ đồng.

Tin mới lên