Tiêu điểm

UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng

(VNF) – Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng

Ông Phạm Văn Vọng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng

Tại Kỳ họp thứ 20, tổ chức trong hai ngày 12 và 13/12/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015; ông Phạm Văn Vọng (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016) và thi hành kỷ luật ông Phùng Quang Hùng (Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Phạm Văn Vọng và đồng chí Phùng Quang Hùng như đã kết luận tại Kỳ họp 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015, ông Phạm Văn Vọng và ông Phùng Quang Hùng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

"Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Phùng Quang Hùng; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và đồng chí Phạm Văn Vọng theo thẩm quyền", kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.

Cảnh cáo nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông

Cùng với xét, thi hành kỷ luật lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) và ông Lê Ân Tình (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Cụ thể, đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định: Trong thời gian giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ông Nguyễn Thanh Sơn và gia đình mặc dù không thuộc đối tượng, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng đã kê khai nguồn gốc đất khai hoang không đúng thực tế, hợp thức hóa thủ tục, có đơn đề nghị và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 41,5ha, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

"Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thanh Sơn", kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.

Đối với ông Lê Ân Tình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian làm Trưởng Công an huyện, ông Tình đã ký hợp đồng nhận giao khoán 28ha rừng không đúng đối tượng, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Sau khi nhận giao khoán đất rừng đã không quản lý được diện tích được giao, để phần lớn đất rừng bị chặt phá; tự ý sử dụng không đúng mục đích, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

"Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Lê Ân Tình làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Lê Ân Tình", kết luận cho biết.

Tin mới lên