Tiêu điểm

UBKTTƯ đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch Saigon Co.op

(VNF) - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Diệp Dũng, cựu thành ủy viên, cựu bí thư Đảng ủy, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op.

UBKTTƯ đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch Saigon Co.op

Ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch Saigon Co.op

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) và ông Diệp Dũng, cựu thành ủy viên, cựu bí thư Đảng ủy, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để hội đồng quản trị, ban kiểm soát và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức đại hội thường niên.

Ông Diệp Dũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của tập thể, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và Saigon Co.op.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật "Cảnh cáo" Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Nguyễn Thành Nhân, cựu phó bí thư Đảng ủy, cựu ủy viên hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Saigon Co.op.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Diệp Dũng.

Xem xét trách nhiệm của một số cán bộ có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định: thay đổi hình thức kỷ luật "Khiển trách" bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với các ông: Nguyễn Vũ Toàn, cựu đảng ủy viên, cựu ủy viên hội đồng quản trị, cựu phó tổng giám đốc Saigon Co.op; Nguyễn Thanh Hùng, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op, phó bí thư chi bộ, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Hợp tác xã Củ Chi; Hồ Ngọc Hoàng Dũng, thành viên ban kiểm soát Saigon Co.op, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Hợp tác xã phường 6, quận 4;

Kỷ luật "Khiển trách" ông Hàng Thanh Dân, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op, bí thư chi bộ, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Hợp tác xã thương mại quận 3.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định không thi hành kỷ luật các ông: Quách Cường và bà Hồ Mỹ Hòa.

Ông Quách Cường, phó bí thư thường trực Đảng ủy, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op và bà Hồ Mỹ Hòa, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên hội đồng quản trị, giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op, tuy có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, song các cán bộ trên đã thẳng thắn đấu tranh với những việc làm sai trái của bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị; chủ động, kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng; trong quá trình kiểm tra, kiểm điểm đã cầu thị, nghiêm túc, nhận vi phạm, khuyết điểm, tự nhận hình thức kỷ luật. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Tin mới lên