Đô thị

UBND TP. HCM quyết số phận khu đất 419 Lê Hồng Phong, quận 10

UBND TP. HCM vừa có quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đất 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10.

UBND TP. HCM  quyết số phận khu đất 419 Lê Hồng Phong, quận 10

Một phần khu đất 419 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 đối với khu đất rộng 10.458m2 tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là chức năng đất giáo dục (trường THCS).

UBND TP giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND quận 10, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ nêu trên vào hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu đất nói trên.

Trong quá trình quản lý, tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ để có giải pháp khắc phục những phát sinh (nếu có) do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việc quản lý, phát triên đô thị phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 này được phê duyệt, cơ quan có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch đô thị cần phải công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này theo quy định.

Như phóng viên đã thông tin, đây là khu đất vàng với diện tích khoảng 13.000m2 vốn được TP. HCM cho doanh nghiệp nhà nước thuê (Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn - GSG) từ năm 2000 nhưng dần thoái vốn và bị tư nhân thao túng.

Theo quy định của hợp đồng thuê đất với Nhà nước có ràng buộc, GSG phải quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, không được chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Thế nhưng quận 10 phát hiện GSG ký hợp đồng cho thuê đất với Công ty Thành Bưởi. Việc này được xác định là sai phạm và cơ quan chức năng đã buộc GSG chấm dứt hợp đồng cho thuê. 

Sau nhiều lần GSG tái diễn sai phạm trong việc cho thuê đất trái phép, tháng 6/2017, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt GSG hơn 720 triệu đồng về lý do sử dụng đất sai mục đích. UBND TP sau đó cũng đã có văn bản yêu cầu GSG chấm dứt ngay các vi phạm, chấp hành nộp phạt cũng như bị truy thu thêm tiền cho thuê đất trái quy định.

Tin mới lên