Tiêu điểm

UBTV Quốc hội: Đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn xăng dầu

(VNF) - Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bãi bỏ ngay 6 quỹ, trong đó có quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu, quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá…

UBTV Quốc hội: Đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn xăng dầu

Đề nghị bỏ Quỹ bảo trì đường bộ

Tại phiên họp thứ 36, ngày 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Trưởng đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, giai đoạn 2013-2018, trong quá trình cải cách nền kinh tế đã thường xuyên phát sinh các nhiệm vụ có cấp bách, có tính chuyên biệt cần thiết phải có nguồn lực tài chính để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trong quản lý kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Hải cũng chỉ ra trong quá trình thực hiện, hệ thống pháp luật và công tác quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khá phức tạp, thiếu rõ ràng và chưa có một văn bản pháp luật để thống nhất quản lý các quỹ. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các quỹ tài chính ngoài ngân sách còn trùng lặp, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Từ thực tế đó, đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành nghị quyết về tăng cường quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách; bãi bỏ một số quỹ không cần thiết, hoạt động không hiệu quả hoặc không triển khai được trong thực tiễn quy định tại các luật.

Chính phủ cần có lộ trình rà soát, cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể đối với các quỹ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu đề ra hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ.

Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các quỹ này để bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn lực của uỹ có hiệu quả, công khai, minh bạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại phiên họp.

Đặc biệt, đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để bãi bỏ ngay 6 quỹ gồm: quỹ bảo trì đường bộ ở Trung ương; quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế; quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; quỹ phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để xác định rõ lộ trình bãi bỏ đối với một số quỹ như quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, quỹ bình ổn giá xăng dầu, quỹ dịch vụ viễn thông công ích.

Đồng thời, đoàn đề nghị thực hiện việc sáp nhập đối với các quỹ trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, đối tượng phục vụ hoặc trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách.

Tin mới lên