Học thuật

Ứng xử thị trường là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Ứng xử thị trường (market conduct) là gì?

Ứng xử thị trường là gì?

Ứng xử thị trường (market conduct) là những việc mà các doanh nghiệp thực hiện với tư cách người bán hoặc người mua hàng hóa dịch vụ trung gian và cuối cùng.

Ứng xử thị trường (market conduct) là những việc mà các doanh nghiệp thực hiện với tư cách người bán hoặc người mua hàng hóa dịch vụ trung gian và cuối cùng. Cách ứng xử trên thị trường bao hàm nhiều khía cạnh: mục tiêu của doanh nghiệp, chính sách hay biện pháp mà họ vận dụng khi xác định giá cả, sản lượng, đặc tính của sản phẩm v,v...Cách ứng xử thị trường của doanh nghiệp trong mỗi trường hợp phụ thuộc nhiều vào sự có mặt hay vắng mặt của doanh nghiệp cạnh tranh. Trong lý thuyết về thị trường, cách ứng xử thị trường được coi là tác động tới cấu trúc thị trường trong quá trình và hiệu quả thị trường cũng tác động tới cách ứng xử thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ứng xử thị trường là các đặc điểm hành vi của các nhà cung cấp và người mua hoạt động trong một  thị trường / ngành công nghiệp. Nó có thể bao gồm:

a. Mục tiêu kinh doanh của nhà cung cấp (ví dụ như mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận) và yêu cầu sản phẩm của người mua (ví dụ: giá thấp, hiệu suất sản phẩm và sự tinh tế);

b. Các công cụ và chiến lược tiếp thị có sẵn cho các công ty có thể được sử dụng để thiết lập lợi thế cạnh tranh so với các nhà cung cấp đối thủ. Chúng bao gồm các chiến lược giá cả khác nhau (giá thâm nhập thị trường, chính sách giá hớt váng, vv) và kết hợp tiếp thị như quảng cáo và khuyến mại, biến thể chất lượng, bao bì và thiết kế, vv. Sự lựa chọn chiến lược marketing thích hợp tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm và trên sự hiểu biết về các thuộc tính sản phẩm của người tiêu dùng.

c. Sự phụ thuộc lẫn nhau của các nhà cung cấp nhằm hạn chế quyền tự do hành động cá nhân và thường dẫn đến (đặc biệt là ở các thị trường có đặc điểm tập trung người bán cao) sự phối hợp các đường lối hành vi ví dụ như nhà lãnh đạo giá và cấu kết.

d. Mối quan hệ giữa nhà cung cấp và người mua, đặc biệt là tác động của chính sách mua hàng theo lô lớn.

Tóm lại, hầu hết các thị trường đều thể hiện cả xu hướng cạnh tranh và hợp tác, và các doanh nghiệp phải chú ý đến những lực lượng này đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

 

Tin mới lên