Tiêu điểm

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 10 quân nhân

(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 10 quân nhân. Trong đó, đề nghị khai trừ Đảng 4 người; giáng cấp bậc quân hàm 1 người; tước quân hàm sĩ quan 1 người và tước danh hiệu quân nhân 8 người.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 10 quân nhân

Đại tướng Lương Cường chủ trì cuộc họp của Ủy ban kiểm tra Quân ủy trung ương.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương vừa tổ chức Kỳ họp thứ 18, do đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 10 quân nhân. Trong đó, đề nghị khai trừ Đảng 4 người; giáng cấp bậc quân hàm 1 người; tước quân hàm sĩ quan 1 người và tước danh hiệu quân nhân 8 người.

Phát biểu tại kỳ họp, đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; chủ động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật thấu tình, đạt lý, đúng người, đúng lỗi vi phạm, không có vùng cấm trên tinh thần “trị bệnh, cứu người”.

Đại tướng Lương Cường cũng yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng các cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, cần giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tin mới lên