Tiêu điểm

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật quân đội 7 người

(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật 7 đảng viên vi phạm, trong đó kỷ luật về Đảng 3 người, kỷ luật quân đội 7 người.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật quân đội 7 người

Kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều 22/5, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020, đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 12. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, chủ trì phiên họp.

Cùng dự có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu và các thành viên Đoàn kiểm tra 968 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật 7 đảng viên vi phạm, trong đó kỷ luật về Đảng theo thẩm quyền 3 người, kỷ luật quân đội 7 người.

Cũng tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong thời gian tới, thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho Quân ủy Trung ương chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ; kết luận phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh.

Tin mới lên