Tiêu điểm

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tước danh hiệu quân nhân của 7 đảng viên, giáng quân hàm 2 người

(VNF) - Trong 10 đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương quyết định tước danh hiệu quân nhân đối với 7 trường hợp, giáng cấp bậc quân hàm với 2 trường hợp và 1 trường hợp bị cách tất cả các chức vụ.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tước danh hiệu quân nhân của 7 đảng viên, giáng quân hàm 2 người

Kỳ họp 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương (Ảnh: QĐND)

Ngày 6/8, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 13.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước.

Các thành viên của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã thảo luận, phân tích làm rõ, kết luận những vi phạm và bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật về Đảng và Quân đội với các trường hợp này.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương quyết định khai trừ 5 đảng viên; tước danh hiệu quân nhân với 7 trường hợp; giáng cấp bậc quân hàm 2 trường hợp; cách tất cả các chức vụ 1 trường hợp.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã chủ động kiểm tra, giám sát, bám nắm tình hình, kịp thời đề xuất các trường hợp cán bộ, sĩ quan vi phạm kỷ luật, bảo đảm thấu tình, đạt lý.

"Quá trình xem xét kỷ luật cán bộ, sĩ quan chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định, xem xét, xử lý đúng người, đúng tội, không có vùng cấm; rõ đến đâu xử lý đến đấy", Đại tướng Lương Cường nói.

Đại tướng Lương Cường cũng đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị;

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tin mới lên