Đô thị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long

(VNF) - Tại phiên họp thứ 40 vào ngày 17/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc sáp nhập Hoành Bồ vào Hạ Long.

Theo đó, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% đại biểu có mặt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long để mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của 2 địa bàn này.

Theo đề án sắp xếp, sáp nhập TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh sẽ nhập toàn bộ 843,54km2 diện tích tự nhiên và dân số 51.003 người của huyện Hoành Bồ với toàn bộ 275,58km2 diện tích tự nhiên và dân số 249.264 người của TP. Hạ Long.

Tên gọi của đơn vị hành chính mới là TP. Hạ Long sẽ có diện tích 1.119,36km2, quy mô dân số 300.267 người.

Đơn vị hành chính trực thuộc gồm 33 đơn vị cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc TP. Hạ Long, thị trấn Trới và 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ. Đối với thị trấn Trới, đề án đề nghị nâng cấp lên phường để đảm bảo theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Hệ thống chính trị, thống nhất theo mô hình chung, trên cơ sở sáp nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của 2 địa phương hiện tại, giữ nguyên tổ chức bộ máy cấp xã.

Ngoài ra, đơn vị hành chính TP. Hạ Long mới sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh - đô thị lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, lớn nhất về số đơn vị hành chính trực thuộc.

Được biết, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, lễ công bố sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long thành TP Hạ Long sẽ được Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào ngày 12/1/2020.

Tin mới lên