Tài chính

‘Vạch’ hàng loạt sai phạm, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý hơn 550 tỷ tại Hanoitourist

(VNF) - Thanh tra Bộ Tài chính vừa kiến nghị xử lý hàng loạt sai phạm tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) – Công ty TNHH trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn và tài sản, kết quả kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

‘Vạch’ hàng loạt sai phạm, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý hơn 550 tỷ tại Hanoitourist

‘Vạch’ hàng loạt sai phạm, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý hơn 550 tỷ tại Hanoitourist

Cụ thể, theo kết luận, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ số tiền qua thanh tra hơn 550 tỷ đồng để nộp vào ngân sách nhà nước và quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Hơn 550 tỷ đồng này gồm: tiền thu từ cổ phần hóa các đơn vị thành viên còn dư đến ngày 31/12/2017 là 545,7 tỷ đồng; tiền phải trả cổ phần hóa không có đối tượng trả là 712 triệu đồng; khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tổng công ty là hơn 1,2 tỷ đồng và tại Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội hơn 120 triệu đồng; khoản lợi nhuận còn lại nộp ngân sách năm 2016 là hơn 3,5 tỷ đồng.

>>> Xem thêm: Thanh tra tài chính Hanoitourist: Phát hiện hàng loạt vi phạm

Trước đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành kết luận thanh tra việc thanh tra tài chính tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Dân chủ, Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Thanh niên Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội, Công ty Cổ phần Thăng Long GTC.

Tại kết luận thanh tra này, Thanh tra Bộ Tài chính cho rằng Tổng công ty Du lịch Hà Nội và 5 đơn vị trên có vi phạm về quản lý tài chính, đất đai và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Kết quả thanh tra xác định đến thời điểm thanh tra tháng 12/2017, Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội chưa có phương án sử dụng từ quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp gửi cơ quan quản lý nhà nước và chưa nộp vào quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hơn 545,7 tỷ đồng.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2016, có 3 trong số 6 doanh nghiệp không bảo toàn được vốn là Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Dân chủ (lỗ lũy kế hơn 116 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Thanh niên Hà Nội (lỗ lũy kế hơn 830 triệu đồng), Công ty Cổ phần Thăng Long GTC (lỗ lũy kế hơn 6,8 tỷ đồng).

Ngoài ra, 4 doanh nghiệp được thanh tra cuối 2016 chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ nợ phải thu với số tiền hơn 8,2 tỷ đồng.

Riêng Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội đang theo dõi tài sản thiếu chờ xử lý số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đây là khoản tiền thiếu hụt của chi nhánh Tổng công ty tại TP. HCM phát sinh từ năm 2012. Tổng công ty đã xác nhận trách nhiệm cá nhân và yêu cầu ông Hoàng Minh Tiến - nguyên Phó giám đốc hoàn trả số tiền trên nhưng đến nay chưa thu hồi được.

Đáng chú ý, kết quả thanh tra cũng cho thấy tại thời điểm 31/12/2016, 6 doanh nghiệp bị thanh tra đang nợ hơn 761,1 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 494,7 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 266,4 tỷ đồng. Trong đó, 4 doanh nghiệp bị thanh tra chưa đối chiếu đầy đủ nợ phải trả, số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Nối tiếp các sai phạm, Công ty Cổ phần Thăng Long GTC trích khấu hao tăng không đúng năm 2016 số tiền hơn 230 triệu đồng đối với các tài sản đã hết khấu hao được định lại giá trị tài sản để thực hiện cổ phần hóa.

Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, kết quả thanh tra cũng cho biết có 4 doanh nghiệp hạch toán thiếu lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 số tiền hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ - Tổng công ty hơn 6,4 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội hơn 602 triệu đồng, Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Dân chủ hơn 1,1 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Thăng Long GTC hơn 902 triệu đồng.

Ngoài ra, kết quả thanh tra cũng cho rằng Công ty mẹ - Tổng công ty hạch toán thiếu doanh thu số tiền hơn 1,1 tỷ đồng do chưa hoạch toán doanh thu tiền lãi phải trả của dự án trường đua ngựa Sóc Sơn.

Cùng với đó, 4 doanh nghiệp là Công ty mẹ - Tổng công ty, Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Dân chủ, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội, Công ty Cổ phần Thăng Long GTC hạch toán tăng không đúng chi phí hơn 7,9 tỷ đồng.

Còn về lĩnh vực đất đai, Hanoitourist hiện đang quản lý và sử dụng 12 khu đất với diện tích 13.226m2, trong đó 10 khu tại Hà Nội, 1 ở Đà Nẵng và 1 ở TP. HCM.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện, các cơ quan chưa xác định được đơn giá thuê đất và thông báo nộp tiền thuê đất tại 153 Yên Phụ, là khu đất Tổng công ty Du lịch Hà Nội thuê để sử dụng mục đích dịch vụ thương mại - công ty mẹ tạm trích tiền thuê đất hơn 3,5 tỷ đồng là chưa có cơ sở.

Tin mới lên