Tài chính

VAMC đấu giá 2 khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng của Thành phố Vàng và Đông Thiên Phú

Hai khoản nợ xấu trị giá gần 300 tỷ đồng được Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam mua lại từ ngân hàng thương mại và đem đấu giá.

VAMC đấu giá 2 khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng của Thành phố Vàng và Đông Thiên Phú

Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo đấu giá tài sản là toàn bộ các khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Thiên Phú tại Agribank chi nhánh Sở Giao dịch. Thời gian đấu giá từ 31/8-21/9.

Đây là các khoản nợ xấu của khách hàng đã vay tại Agribank, bao gồm những khoản nợ đã bán sang VAMC thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt và các khoản nợ hiện hạch toán tại Agribank chi nhánh Sở Giao dịch. Giá khởi điểm của các khoản nợ này là 220,1 tỷ đồng.

Một khoản nợ xấu khác được VAMC đem bán đấu giá là tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Công ty TNHH Thành phố Vàng của Agribank đã bán nợ sang VAMC, với giá khởi điểm 76,3 tỷ đồng. Đây là quyền sử dụng hơn 7.851 m2 đất tại quận 9, TP. HCM.

Trước đó, VAMC cũng thông báo bán đấu giá hàng loạt khoản nợ xấu trị giá cả nghìn tỷ đồng sau khi mua từ các tổ chức tín dụng. Trong đó đình đám nhất là việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Sài Gòn One Tower với tổng dư nợ (gốc và lãi) lên trên 7.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối quý II/2018, các tổ chức tín dụng đã xử lý hơn 138.000 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42. Trong đó, xử lý nợ xấu nội bảng đạt 70.230 tỷ (chiếm 50,8%), xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán gần 21.600 tỷ đồng (chiếm 15,6%) và xử lý các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC được thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt gần 46.500 tỷ đồng (chiếm 33,6%).

Tin mới lên