Ngân hàng

VAMC muốn hợp tác với ngân hàng Thái Lan KBank trong xử lý nợ

(VNF) - VAMC bày tỏ mong muốn có cơ hội được hợp tác với Ngân hảng KBank nhằm đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ tại Việt Nam.

VAMC muốn hợp tác với ngân hàng Thái Lan KBank trong xử lý nợ

Ngân hàng KBank có tổng tài sản lớn thứ 4 Thái Lan và tổng doanh thu đứng thứ 1 Thái Lan.

Ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Quản lý tài sản VAMC vừa có buổi làm việc với đoàn đại diện Ngân hàng Kasikorn (KBank), Thái Lan.

Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng KBank đã giới thiệu và chia sẻ về hoạt động xử lý nợ. Tại Thái Lan, các khoản nợ xấu được xử lý tập trung thông qua các Công ty quản lý tài sản dưới 4 hình thức chủ yếu: cơ cấu khoản nợ, cơ cấu khách hàng vay, xử lý tài sản bảo đảm và bán nợ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đánh giá, các Công ty quản lý tài sản ở Thái Lan đã xử lý được một khối lượng nợ xấu đáng kể trong thời gian ngắn.

Về phía VAMC, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Tiến Đông cũng chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác mua nợ và xử lý thu hồi nợ.

Kể từ khi thành lập đến nay, VAMC đã mua được khoảng 15 tỷ USD nợ xấu từ các tổ chức tín dụng và xử lý được khoảng 3 tỷ USD. Nợ xấu đã mua được thanh toán chủ yếu bằng trái phiếu đặc biệt, tổ chức tín dụng có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi mua nợ, VAMC đã thực hiện phân loại các khoản nợ theo các phương thức xử lý như: đôn đốc thu hồi nợ, cơ cấu nợ, bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm. Mục tiêu chính cho hoạt động sắp tới của VAMC là xử lý nợ, trong đó tập trung mua/bán nợ theo giá trị thị trường.

Với kinh nghiệm trong việc xử lý nợ cũng như nguồn lực dồi dào, VAMC bày tỏ mong muốn có cơ hội được hợp tác với Ngân hảng KBank nhằm đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ tại Việt Nam.

Ngân hàng KBank là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Thái Lan được thành lập năm 1945 nhằm cung cấp dịch vụ ngân hàng toàn diện cho khách hàng trong và ngoài nước. Ngân hàng KBank có tổng tài sản lớn thứ 4 Thái Lan và tổng doanh thu đứng thứ 1 Thái Lan.

Tin mới lên