Bất động sản

Vân Đồn được quy hoạch thành đơn vị kinh tế - hành chính đặc biệt

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và lập lại Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Vân Đồn được quy hoạch thành đơn vị kinh tế - hành chính đặc biệt

Vân Đồn là một trong 3 đặc khu hành chính - kinh tế của cả nước

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch. UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện thủ tục lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng đồng ý UBND tỉnh Quảng Ninh được thực hiện cơ chế tự thỏa thuận khi xem xét giá trị hợp đồng và thanh toán với tư vấn nước ngoài về lập Quy hoạch.

Trước đó, ngày 17/3/2017, Bộ Chính trị đã có kết luận "đồng ý cho thành lập ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hoà) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) trực thuộc cấp tỉnh".

Đề án Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị một cách công phu từ năm 2012. Đến nay, dự thảo Đề án đã cơ bản hoàn thiện. Tỉnh cũng đã mời Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE), Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers (Vietnam), Limited (PwC) tư vấn hoàn thiện chiến lược phát triển, cho ý kiến phản biện về dự thảo Đề án Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Vân Đồn được quy hoạch thành đơn vị kinh tế - hành chính đặc biệt ảnh 1

Đường băng sân bay Vân Đồn đang được thi công.

Theo dự thảo Đề án đã được hoàn thiện, tổ chức bộ máy chính quyền Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn sẽ được tổ chức một cấp hành chính, gồm có HĐND và UBND khu.

Cơ quan quản lý hành chính là UBND khu. Dưới khu có các tiểu khu trên cơ sở sắp xếp lại 12 xã, thị trấn hiện có. Cơ quan giúp việc cho UBND khu được sắp xếp, tổ chức các cơ quan tham mưu của cấp uỷ với cơ quan chuyên môn của chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiện đại, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Các cơ quan tư pháp, nội chính và ngành dọc khác trên địa bàn Khu được nghiên cứu sắp xếp lại và được giao, phân cấp một số quyền. Các cơ chế đặc thù dành cho Khu được nghiên cứu kỹ lưỡng và thực sự là nổi trội, như: Đây là khu phi thuế quan, một số hàng hoá, dịch vụ được áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 0%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%, thuế thu nhập cá nhân được miễn đến 2030 và sau năm 2030 được giảm 70% số thuế phải nộp...

Bên cạnh đó, Khu cũng được thiết lập thể chế tài chính, tiền tệ riêng, đa dạng hoá các loại hình giao dịch phù hợp với thông lệ quốc tế, tự do hoá luồng vốn; cho phép đồng USD được lưu hành tự do trong Khu, các đồng tiền khác được phép chuyển đổi tự do sang USD; người nước ngoài được tự do mua, bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở...

Tin mới lên