Bất động sản

Vành đai 3 TP. HCM: 'Đầu tư theo phương án tỷ lệ nguồn vốn 50-50 là hợp lý'

(VNF) - Theo Phó thủ tướng Lê Văn Thành, việc đầu tư dự án Vành đai 3 TP. HCM theo phương án tỷ lệ nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 50% và nguồn vốn ngân sách địa phương khoảng 50% là phù hợp.

Vành đai 3 TP. HCM: 'Đầu tư theo phương án tỷ lệ nguồn vốn 50-50 là hợp lý'

Sơ đồ tuyến vành đai 3 TP. HCM.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 29/TB-VPCP ngày 30/1 thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về dự án đường Vành đai 3 TP. HCM.

Theo đó, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương, thành viên Tổ công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

"Đây là dự án quan trọng quốc gia, có vai trò, ý nghĩa rất lớn đối với TP. HCM và các địa phương trong khu vực. Mặc dù tiến độ yêu cầu gấp, khối lượng công việc lớn, tuy nhiên yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tư vấn phải thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách, đất đai, môi trường… trong quá trình lập, thẩm định dự án", văn bản nêu rõ.

Về nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Phó thủ tướng yêu cầu đơn vị tư vấn, đơn vị lập dự án cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc đề xuất các hạng mục công trình, phải có phân tích đánh giá đầy đủ các điều kiện, yếu tố liên quan để khẳng định sự cần thiết, hiệu quả.

UBND TP. HCM, các địa phương và các cơ quan có trách nhiệm xem xét thật kỹ lưỡng về phạm vi đầu tư, quy mô, phân kỳ, tiêu chuẩn thiết kế, chi phí đầu tư… bảo đảm tối ưu về hiệu quả, chất lượng, không được lãng phí, tiêu cực.

Hội đồng thẩm định Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xem xét kỹ lưỡng các giải pháp thiết kế, trong đó lưu ý các nút giao, đường lên xuống phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả, giảm chi phí xây dựng…

Về bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng về phạm vi, khối lượng, đơn giá… bảo đảm tiết kiệm, khả thi, tuân thủ quy định pháp luật, tránh lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt lưu ý các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về khung chính sách, đơn giá bồi thường đất nông nghiệp.

Đối với nguồn vốn, trong điều kiện ngân sách trung ương còn hạn chế, phương án tỷ lệ nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 50% và nguồn vốn ngân sách địa phương khoảng 50% là phù hợp.

Còn về tiến độ, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị TP. HCM phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Tổ công tác tại cuộc họp để hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, phấn đấu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 5/2 tới đây.

Được biết, theo quy hoạch, đường Vành đai 3 TP. HCM là đường vành đai liên vùng, điểm đầu của các tuyến cao tốc hướng tâm như TP. HCM - Mộc Bài, TP. HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành...

Về quy mô giai đoạn I sẽ đầu tư khép kín đường Vành đai 3 với 4 làn cao tốc hạn chế với chiều dài khoảng 76,36km (chưa đầu tư đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn dài 15,3km trên địa bàn tỉnh Bình Dương).

Về nguồn vốn, TP. HCM đề xuất Trung ương hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư dự án khoảng 83.290 tỷ đồng, bao gồm giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô hoàn chỉnh; xây dựng tuyến chính - đường cao tốc 4 làn xe hạn chế (bao gồm các nút giao trên tuyến) và đầu tư đường song hành 2 bên).

Trường hợp khó khăn về ngân sách trung ương, lãnh đạo TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng, khoảng 47.000 tỷ đồng. Đối với phần xây lắp, các địa phương sẽ chủ động nghiên cứu đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thời gian thực hiện là 2021-2026.

Tin mới lên