Tài chính tiêu dùng

Vay mua nhà phải mua kèm bảo hiểm cháy, nổ?

(VNF) - Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, trường hợp khách hàng vay vốn mua nhà thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Vay mua nhà phải mua kèm bảo hiểm cháy, nổ?

Trường hợp khách hàng vay vốn mua nhà thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. (Ảnh minh họa)

Trả lời thắc mắc mới đây về việc Ngân hàng BIDV Chi nhánh 3/2 TP. HCM yêu cầu khách hàng vay mua nhà phải mua bảo hiểm cháy, nổ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết theo Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng không quy định khách hàng phải mua bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm khách hàng vay vốn, mở thẻ tín dụng, sử dụng dịch vụ nhắn tin ngân hàng BSMS. Do đó, việc khách hàng vay vốn sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ này sẽ do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo NHNN, việc mua bảo hiểm sẽ giúp khách hàng có khả năng bù đắp được một phần hoặc toàn bộ tổn thất khoản vay trong trường hợp rủi ro xảy ra (trong phạm vi bảo hiểm) và góp phần hỗ trợ tổ chức tín dụng kiểm soát chất lượng tín dụng, nợ xấu.

NHNN cũng cho hay Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung, thay thế) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Theo đó, trường hợp khách hàng vay vốn mua nhà thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định này.

Tin mới lên