Ngân hàng

Vay tiền ngân hàng, lãi suất ở đâu thấp nhất tháng 2/2018?

(VNF) – Lãi suất cho vay nhiều "ông lớn" ngân hàng trong tháng 2/2018 tiếp tục được niêm yết ở mức thấp, ưu tiên các ngành nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vay tiền ngân hàng, lãi suất ở đâu thấp nhất tháng 2/2018?

Lãi suất cho vay ngân hàng nào thấp nhất tháng 2/2018.

Lãi suất cho vay ngân hàng tháng 2/2018 thấp nhất ở mức 6%, chủ yếu ở các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, Vietinbank, VPbank, SHB.

Trong tháng 1/2018, các ngân hàng trên đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/1/2018 và định hướng điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất cho vay ngân hàng SHB tháng 2/2018

Ngân hàng SHB vừa ban hành quyết định về việc giảm 0,5%/năm lãi suất các khoản vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với khách hàng thuộc 5 nhóm đối tượng Chính phủ ưu tiên. 

Được biết, các đối tượng ưu tiên bao gồm, phát triển nông nghiệp - nông thôn; kinh doanh hàng xuất khẩu; các doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, mức lãi suất cho vay hiện hành tại SHB đối với khách hàng thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN được điều chỉnh về mức tối đa 6%/năm, thấp hơn 0,5%/năm đối với lãi suất cho vay ngắn hạn theo Quyết định 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất cho vay Vietcombank tháng 2/2018

Tháng 2 này, ngân hàng Vietcombank tiếp tục thực hiện chính sách giảm lãi suất cho vay xuống còn 6% đối với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng vay tiền với mục đích phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể, đối với các khoản cho vay hiện hữu trước đó của Vietinbank ở mức 6,5% nay chỉ còn 6%/năm; các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất trên 6%/năm nay chỉ còn 6%/năm; các khoản giải ngân mới từ nay đến hết năm 2018 áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa là 6%/năm.

Theo Vietcombank, các nhóm đối tượng được giảm lãi suất gồm: Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Lãi suất cho vay ngân hàng Agribank tháng 2/2018

Tháng 2 này, Agribank tiếp tục áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn 6%/năm; lãi suất cho vay trung, dài hạn 7,5%/năm đối với các khách hàng là đối tượng ưu tiên theo Thông tư 39.

Trong đó, 5 nhóm được hưởng mức ưu tiên bao gồm: Phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại; Phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao).

Lãi suất cho vay ngân hàng VPBank

Cùng với Vietcombank và Agribank, VPBank tiếp tục áp dụng mức giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ 0,5% đến 1% đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). VPBank ưu tiên đối với các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phục vụ phát triển hàng tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo và môi trường.

Tháng 7/2017, VPBank cũng đã giảm từ 0,5% - 1% lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp SME.

Lãi suất cho vay ngân hàng Vietinbank tháng 2/2018

Lãi suất cho vay ngân hàng Vietinbank tháng 2/2018 không có sự thay đổi. Ngân hàng này tiếp tục áp dụng mức lãi suất giảm 0,5%/năm đối với khách hàng vay ngắn hạn và trung dài hạn bằng VNĐ.

Cụ thể, Vietinbank giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp vay tiền với mục đích phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp xuất nhập khẩu; doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia các chuỗi liên kết; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ; doanh nghiệp khởi nghiệp có phương án, dự án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả, đặc biệt là các hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể nâng cấp thành doanh nghiệp.

Vietinbank cho biết, ngân hàng này sẽ áp dụng lãi suất từ 5%/năm đối với khoản vay có thời hạn tối đa một tháng. Mức lãi suất từ 6%/năm áp dụng cho các khách hàng mới với thời gian ưu đãi ngắn hạn tối đa 3 tháng. Lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 8,5%/năm với thời gian ưu đãi lãi suất 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Ngoài ra, đối với nhóm khách hàng thông thường, Vietinbank áp dụng cho vay ngắn hạn lãi suất từ 7%/năm với thời gian ưu đãi tối đa 3 tháng; lãi suất đối với khách hàng có nhu cầu vay trung, dài hạn từ 9%/năm và thời gian áp dụng 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2018?

Tin mới lên