Tiêu điểm

Vay vốn từ Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia: Đề xuất thêm loạt biện pháp xử lý rủi ro

(VNF) - Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp và bảo lãnh để vay vốn của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ, VCCI cho rằng cần bổ sung thêm một số biện pháp xử lý rủi ro khoản vay…

Vay vốn từ Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia: Đề xuất thêm loạt biện pháp xử lý rủi ro

Vay vốn từ Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia: Đề xuất thêm loạt biện pháp xử lý rủi ro

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp và bảo lãnh để vay vốn của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Trong văn bản này, VCCI nhấn mạnh, cần bổ sung thêm một số biện pháp xử lý rủi ro khoản vay… Cụ thể các biện pháp gồm: hòa giải, khởi kiện ra trọng tài thương mại, khởi kiện ra tòa án, yêu cầu thi hành án dân sự, yêu cầu mở thủ tục phá sản… Theo VCCI, đây đều là các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn vốn nhà nước.

Quy định về xử lý tài sản bảo đảm trong dự thảo theo VCCI là chưa bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự. Theo đó, nếu hai bên có thoả thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm thì thực hiện theo thoả thuận đó, nếu hai bên không có thoả thuận thì được bán đấu giá.

Sau khi bán tài sản bảo đảm mà không đủ thu hồi nợ thì phần chênh lệch được coi là nợ không có bảo đảm và bên cho vay có quyền áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro khác. Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh dự thảo phù hợp với Bộ luật Dân sự.

Đối với việc bán nợ không làm thay đổi nghĩa vụ của khách hàng và thực chất là bán công sản. Theo pháp luật về đấu giá, kể cả trường hợp có một người mua trả giá thì cũng được coi là đấu giá thành. VCCI cho rằng quy định hình thức bán theo thoả thuận chỉ có khác biệt duy nhất là cho phép bán tài sản dưới giá khởi điểm. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ tiêu cực và thất thoát tài sản. Do đó, dự thảo cần quy định theo hướng chỉ được phép bán theo hình thức đấu giá.

Quy định về xử lý tài sản bảo đảm và bán nợ cần có thêm các điều kiện khác như phải sử dụng vốn đúng mục đích. Về bản chất, biện pháp xử lý tài sản bảo đảm và bán nợ không làm giảm nghĩa vụ của khách hàng, nên không cần có các điều kiện khó khăn. Vì thế, dự thảo cần quy định theo hướng giảm điều kiện để tăng tính chủ động khi Quỹ thực hiện các biện pháp xử lý.

Về quy định các trường hợp xem xét xử lý rủi ro, VCCI cho rằng cũng chưa rõ ràng vì không rõ nguyên nhân nào là khách quan, nguyên nhân nào là chủ quan. Việc được miễn giảm nghĩa vụ thường chỉ là hệ quả của các trường hợp bất khả kháng. Do đó, cần sử dụng từ “bất khả kháng” thay cho “nguyên nhân khách quan”.

Đối với quy định về thủ tục hành chính, dự thảo cũng chưa làm rõ rất nhiều yếu tố của các thủ tục này như cách thức tiếp nhận hồ sơ, mẫu giấy tờ và đặc biệt là các thời hạn làm thủ tục, ví dụ như sau bao lâu thì có biên bản xác định mức độ thiệt hại, sau bao lâu thì có quyết định xử lý rủi ro. VCCI đề nghị bổ sung đầy đủ các yếu tố này để bảo đảm tính khả thi và minh bạch khi thực hiện.

Tin mới lên