Diễn đàn VNF

VCCI: Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền tạo khó khăn cho doanh nghiệp

(VNF) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Công văn số 276/GM-BTP ngày 29/06/2022 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác được coi là đối tượng kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.
Bộ luật Dân sự không có quy định các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác được coi là đối tượng kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan

Tại văn bản góp ý, VCCI cho biết dự thảo luật quy định các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ ủy thác được coi là đối tượng kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. Tuy nhiên, ủy thác dường như chưa được định nghĩa cụ thể trong pháp luật Việt Nam.

Bộ luật Dân sự không có quy định về vấn đề này, Luật Thương mại cũng chỉ quy định về vấn đề ủy thác mua bán hàng hóa giữa hai thương nhân, các văn bản pháp luật chuyên ngành cũng rất ít đề cập đến thuật ngữ này khi quy định về các loại hình dịch vụ.

Theo VCCI, việc này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xác định mình có thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo hay không để thực hiện các nghĩa vụ cho phù hợp. Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định làm rõ hoặc đưa ra giới hạn các loại hình dịch vụ được xếp vào nhóm dịch vụ ủy thác.

Dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung một số dịch vụ mới vào danh mục các tổ chức tài chính, trong đó có: dịch vụ cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ, dịch vụ cung cấp tài sản ảo.

Theo đó, các tổ chức được cấp phép thực hiện các hoạt động này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định các ngành nghề này thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nên không cần cấp phép hoạt động).

Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định khách hàng cá nhân là người Việt Nam cần thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, trong đó có số điện thoại liên lạc. Theo VCCI, doanh nghiệp phản ánh quy định này là chưa phù hợp với một số khách hàng, đặc biệt là đối tượng khách hàng là người cao tuổi hoặc người có thu nhập thấp, từ đó gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện. Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng cho phép không thu thập thông tin này.

Điều 12 dự thảo quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp phải sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp mới chỉ được kết nối vào một số cơ sở dữ liệu này một cách thủ công, mà chưa được kết nối vào hệ thống này để tiến hành khai thác và đối chiếu thông tin tự động bằng công nghệ.

Việc này làm phát sinh thêm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc tự động hóa và ứng dụng công nghệ vào quy trình xác minh của doanh nghiệp.

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kết nối giữa các cơ sở dữ liệu có thể được chia sẻ do đơn vị mình quản lý với hệ thống của các đối tượng báo cáo nhằm phục vụ mục đích xác minh thông tin nhận biết khách hàng.

Tin mới lên